Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8780/01 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8780/01. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8780/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8780/01 te teleladen.


PHILIPS HD8780/01 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14337 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8780/01QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] No obstante, es necesario leer atentamente las instrucciones de seguridad que aquí se describen para evitar daños accidentales a personas o cosas. νικά Dansk Suomi Norsk Svenska Nederlands 50 Aanwijzingen voor de veiligheid Säkerhetsanvisningar www. Toch is het noodzakelijk aandachtig de aanwijzingen voor de veiligheid beschreven in deze gebruiksaanwijzing te lezen om ongewenste schade aan personen of zaken te voorkomen. Let op • Sluit de machine aan op een geschikt stopcontact, waarvan de hoofdspanning overeenkomt met de technische gegevens van het apparaat. [. . . ] Laat geen water in het reservoir staan, indien de machine gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden. - Apparaat: haal de stekker uit het stopcontact en snijd het snoer door. - Lever het apparaat en de voedingskabel in bij een servicecentrum of een publieke instelling voor afvalverwerking. 151 van 25 juli 2005, “Uitvoering van de richtlijnen 2005/95/EG, 2002/96/EG en Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als huisafval behandeld kan worden, maar dat het ingeleverd dient te worden bij een bevoegd inzamelingscentrum om de elektrische en elektronische onderdelen te recyclen. Door het product op de juiste wijze af te danken, draagt u bij om het milieu en de personen te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen die zouden kunnen voortkomen door een niet juiste behandeling van het product in de eindfase van haar leven. Voor meer informatie over de wijze van recyclen van het product, verzoeken wij u contact op te nemen met het plaatselijke bevoegde kantoor, uw dienst voor afdanken van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht. Svenska Nederlands 52 Aanwijzingen voor de veiligheid Säkerhetsanvisningar www. Com/support Aanwijzingen voor de veiligheid 53 Säkerhetsanvisningar sluta att fungera korrekt. Na beëindiging van het pro- Zet na beëindiging van de ces begint de machine met verwarmingsfase een kande verwarmingsfase. Com/support Instructies 55 Instruktioner De machine voert een automatische spoelcyclus uit. SV NL HANDMATIGE SPOELCYCLUS MANUELL SKÖLJNINGSCYKEL 2 1 Plaats een kannetje onder de Druk op de toets om de functie voor voorgemalen koffie Leeg het kannetje na beëindiging van de afgifte. Herhaal twee keer de handelingen van punt 1 tot 2; ga verschenkinrichting. NL SV MAX Zet een kannetje onder de Druk op de toets Klassieke Melkopschuimer. Om de afgifte van heet water te star- Verstrek water totdat het symbool voor "geen water" wordt weergegeven. MIJN IDEALE ESPRESSO MIN IDEALISKA ESPRESSO OK Selecteer het gewenste aro- Houd de toets ingedrukt totdat op het display het icoon ma door op de toets te MEMO wordt weergegeven. Opmerking: om slappe koffie te programmeren, houd de toets ingedrukt totdat op het display het icoon MEMO wordt weergegeven. Com/support Instructies 57 Instruktioner AFSTELLING VAN DE KERAMISCHE KOFFIEMOLEN REGLERING AV KAFFEKVARN I KERAMIK De knop voor de afstelling van de maalfijnheid, geplaatst binnen in het koffiebonenreservoir, DIENT alleen gedraaid te worden wanneer de keramische koffiemolen in werking is. 1 2 SV Vridknappen för reglering av kaffemalning som är belägen inuti bönkaffebehållaren får ENDAST vridas när kaffekvarnen i keramik är i funktion. Druk en draai de knop voor Selecteer ( ) voor een grove Selecteer ( ) voor een fijne Verstrek 2-3 producten om de afstelling van de maal- maling - lichtere smaak. Het verschil te kunnen proefijnheid met één klik per keer. I början av tillflödet kan det uppstå små stänk av Vul een kannetje voor 1/3 Steek de Klassieke Melkop- Druk op de toets met koude melk. SV Klop de melk op door met het kannetje kleine ronddraaiende bewegingen omhoog en omlaag te maken. [. . . ] De machine is klaar voor de Obs: Kretsen måste rengöras med en förinställd koffieafgifte. Com/support Instructies 61 Instruktioner REINIGING VAN DE ZETGROEP RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN 1 2 3 Schakel de machine uit en haal de voedingskabel eruit. Om de zetgroep eruit te ha- Verwijder de koffieop- Voer het onderhoud van de Zet voor de juiste uitlijning de hendel naar beneden. SV NL Plaats de koffieopvanglade terug op de plek en controleer of het goed geplaatst is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8780/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8780/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag