Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8770/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8770/01. Wij hopen dat dit PHILIPS HD 8770/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8770/01 te teleladen.


PHILIPS HD 8770/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11298 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD 8770/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Registreer uw product en krijg ondersteuning op www. philips. com/welcome 02 Nederlands Type HD8770 GEBRUIKSAANWIJZING 02 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLADS Gefeliciteerd met de aanschaf van een Saeco Intelia EVO Bella volautomatische espressomachine!Om het maximum uit de service van Saeco te halen, dient u uw product te registreren op www. philips. com/welcome. De machine is geschikt voor het bereiden van espressokoffie met hele koffiebonen en voor de afgifte van stoom en heet water. In deze handleiding zult u alle nodige informatie vinden om uw machine te installeren, te gebruiken, schoon te maken en te ontkalken. NEDERLANDS CONTENTS Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ” voor espresso of op de toets “ ” voor 3 Druk op de toets “ koffie. De afgiftecyclus wordt gestart. 4 Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de schenkinrichting beginnen te stromen. 5 De koffieafgifte zal automatisch stoppen, wanneer het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte eerder te onderbreken door op de toets “ ” te drukken. Na de afgifte keert de machine terug naar het hoofdmenu. Om meer kopjes koffie met voorgemalen koffie te verstrekken, dient u de zojuist beschreven handelingen te herhalen. Opmerking: Als er in het vak geen voorgemalen koffie is gedaan, zal alleen water worden verstrekt. Als de dosis te groot is of er 2 of meerdere maatlepels met koffie in worden gedaan, zal de machine het product niet verstrekken. Er zal dan alleen water worden afgegeven en de gemalen koffie zal geleegd worden in de koffieopvanglade. 24 NEDERLANDS AFGIFTE VAN STOOM/EEN CAPPUCCINO Let op: Gevaar voor brandwonden!Opmerking: Gebruik koude melk (~5°C / 41°F) met een proteïnegehalte van ten minste 3 % om een cappuccino van goede kwaliteit te krijgen. U kunt zowel volle melk als halfvolle melk gebruiken, al naargelang uw persoonlijke smaak. 2 Steek de Pannarello in de melk. Groen 3 Druk op de toets “ ”. Druk op de toets “ ” om de stoomafgifte te starten. 4 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig. Gedurende deze fase Geel wordt het volgende symbool weergegeven. Groen 5 Laat het kannetje met langzame bewegingen van onder naar boven draaien voor een gelijkmatige schuimvorming. toets “ ” om de stoomafgifte te stoppen. 6 Wanneer het melkschuim de gewenste consistentie heeft, drukt u op de NEDERLANDS 25 Waarschuwing: Na het opschuimen van de melk moet u de Pannarello reinigen door een kleine hoeveelheid heet water in een kannetje te doen. Voor gedetailleerde reinigingsinstructies verwijzen we u graag naar het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud'. Opmerking: Na de afgifte van stoom kunt u meteen verder gaan met de afgifte van een espresso of heet water. AFGIFTE VAN HEET WATER Let op: Gevaar voor brandwonden!Het heetwater-/stoompijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen. Alvorens heet water te verstrekken, dient u te controleren of de machine klaar is voor gebruik en of het waterreservoir vol is. Groen 1 Zet een kannetje onder Pannarello. Groen 2 Druk op de toets “ ”. Op het display wordt het volgende symbool weergegeven. 3 Druk op de toets “ ” om de afgifte van heet water te beginnen. 26 NEDERLANDS 4 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig. Gedurende deze fase Geel wordt het volgende symbool weergegeven. 5 Verstrek de gewenste hoeveelheid water. Om de afgifte van heet water Groen te beëindigen, drukt u op de toets “ ”. REINIGING EN ONDERHOUD Dagelijkse reiniging van de machine Waarschuwing: Het tijdig reinigen en onderhouden van de machine is erg belangrijk om de levenscyclus van uw apparaat te verlengen. Dit hoofdstuk beschrijft in detail, welke handelingen u moet uitvoeren en hoe vaak u dat moet doen. Doet u dat niet, dan zal uw machine uiteindelijk ophouden met goed te werken. Opmerking: Gebruik voor de reiniging van het apparaat een zachte doek die met water is bevochtigd. Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen en/of schuurmiddelen om de machine te reinigen. Droog de machine en/of zijn onderdelen niet in een magnetron en/of een traditionele oven. - 1 Maak de koffieopvanglade dagelijks leeg en reinig deze, terwijl de machine aangeschakeld is. [. . . ] Laat het circuit vollopen (hoofdstuk "Eerste inschakeling"). Reinig de bereidingseenheid (hoofdstuk “Wekelijkse reiniging van de bereidingseenheid”). Reinig de schenkinrichting en de openingen ervan. De koffie is te waterig (zie opmerking). De koffie stroom langzaam uit de machine (zie opmerking). Dit zou zich kunnen voordoen, wanneer de machine bezig is met het automatisch afstellen van de dosis. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD 8770/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD 8770/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag