Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8768/01 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8768/01. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8768/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8768/01 te teleladen.


PHILIPS HD8768/01 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9152 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HD8768/01 QUICK STARTING GUIDE (9130 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8768/01QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Waarschuwingen • Dompel de machine, de stekker of de voedingskabel niet onder in water: gevaar voor • De machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet gebouwd elektrische schokken!Voor gebruik in ruimten zoals kantines of • Richt de hete waterstraal nooit op lichaamskeukens van winkels, kantoren, fabrieken of delen: gevaar voor brandwonden!Gebruik • Plaats de machine altijd op een vlakke en de handgrepen en de knoppen. € Haal de stekker uit het stopcontact: • Plaats de machine niet op hete oppervlak- in geval van storingen; ken, in de buurt van warme ovens, verwar- wanneer de machine gedurende een mingsapparatuur of gelijksoortige warmtelange tijd niet wordt gebruikt; bronnen. [. . . ] NL De machine voert een auto- De machine is klaar voor de matische spoelcyclus uit. SV HANDMATIGE SPOELCYCLUS MANUELL SKÖLJNINGSCYKEL 1 2 Plaats een kannetje onder de Druk op de toets om de functie voor voorgemalen koffie te selecteren. NL SV 1 3 2 1 Herhaal twee keer de handelingen van punt 1 tot 3; ga vervolgens verder met punt 5. Com/support MAX SV Na water te hebben verstrekt, verwijder het kannetje en leeg deze. efter att vattnet har runnit ut , ta bort och töm behållaren. Herhaal de handelingen vanaf punt 5 tot punt 7 totdat het waterreservoir leeg is en het symbool voor geen water verschijnt. NL EERSTE ESPRESSO / KOFFIE FÖRSTA ESPRESSON/ KAFFE Zet de schenkinrichting op de Druk op de toets om een juiste hoogte espresso te maken of. Opmerking: Houd voor het programmeren van koffie de toets ingedrukt tot het symbool MEMO verschijnt. Com/support Instructies 13 Instruktioner Nederlands Svenska VERVANGING VAN DE KOFFIEBONEN BYTE AV BÖNKAFFE Verwijderen van het koffiebonenreservoir Att dra ut bönkaffebehållaren Til het koffiebonenreservoir op door het met beide handen Zet de schuif in de stand . Het is mogelijk dat de schuif niet verschoven kan wor- aan de zijkanten vast te pakken. Beweeg in dat geval de schuif heen en weer totdat de vast zittende koffieboon verwijderd is. Koffiebonen wisselt en men op cafeïnevrije koffie overgaat, is het mogelijk dat er nog resten cafeïne achterblijven ook na de leegmaakcyclus. Of op de toets om het soort koffieDruk op de toets Doorloop de opties door op de toets MENU te drukken bonen te kiezen dat in het koffiebonenreservoir zit. SV NL Druk op de toets om de Wanneer de machine klaar is voor de afgifte zal op het disprogrammering te verlaten. SV Koffie leegmaakcyclus Tömningscykel kaffe Wanneer men andere koffiebonen gaat gebruiken, wordt het aangeraden om de koffieleiding en de koffiemolen te legen. Op deze wijze is het mogelijk om het volle aroma van de nieuwe koffiebonen te proeven. Doorloop de opties door op de toets MENU te drukken totdat het symbool hierboven wordt weergegeven. Com/support Instructies 15 Instruktioner Wanneer de koffieleiding en de koffiemolen niet zijn geleegd, dient men ten minste twee kopjes koffie te zetten om ten volle de nieuwe soort koffiebonen te kunnen proeven. Wanneer men van soort koffiebonen wisselt en men op cafeïnevrije koffie overgaat, is het mogelijk dat er nog resten cafeïne achterblijven ook na de leegmaakcyclus. Nederlands Svenska De machine voert twee Wanneer de maalcycli zijn maalcycli uit zonder koffie beëindigd, geeft de machite zetten. SV NL DE KERAMISCHE KOFFIEMOLEN INSTELLEN REGLERING AV KAFFEKVARN I KERAMIK Om schade te voorkomen aan de machine mag de koffiemolen niet meer dan één klik per keer worden gedraaid. 1 2 För att undvika skador på maskinen, vrid inte Haal het koffiebonenreser- Druk en draai de knop voor Selecteer ( ) voor een grode afstelling van de maal- ve maling - lichtere smaak. [. . . ] sätt in insugningsröret i en behållare med friskt dricksvatten. Voeg een ½ l lauw water toe en wacht tot het product geheel is opgelost. SV SV NL NL voor de Wanneer de oplossing op is, druk op de toets om de afDruk op de toets . Spoel het kannetje grondig af en vul het met een ½ l vers water dat gebruikt zal worden voor de spoelcyclus. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8768/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8768/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag