Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8764/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8764/02. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8764/02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8764/02 te teleladen.


PHILIPS HD8764/02 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3124 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8764/02

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4 Aanwijzingen voor de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Let op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 In overeenstemming met de normen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Alvorens handelingen binnen in het koffiebonenreservoir te verrichten, zet de machine uit door op de ON/OFF toets te drukken en haal de stekker uit het stopcontact. De keramische maalelementen kunnen afgesteld worden om de maalfijnheid van de koffie aan te passen aan uw persoonlijke smaak. Let op: De knop voor de afstelling van de maalfijnheid, geplaatst binnen in het koffiebonenreservoir, dient alleen gedraaid te worden wanneer de keramische koffiemolen in werking is. Het is mogelijk deze afstelling uit te voeren door de knop voor de afstelling van de maalfijnheid geplaatst in het koffiebonenreservoir in te drukken en te draaien met behulp van de meegeleverde speciale sleutel. NEDERLANDS 19 1 Draai de knop voor de afstelling van de maalfijnheid één klik per keer. Het verschil in smaak is pas merkbaar na de afgifte van 2-3 espresso's. 2 De referentietekens aan de binnenkant van het koffiebonenreservoir geven de ingestelde maalfijnheid aan. Er kunnen 5 verschillende maalfijnheden worden ingesteld, die variëren van: 1 - grove maling: lichtere smaak, voor melanges met donkere branding tot 2 - fijne maling: sterkere smaak, voor melanges met lichte branding. Wanneer de keramische koffiemolen wordt ingesteld op een fijnere maling, zal de smaak van de koffie sterker zijn. Voor koffie met lichtere smaak, dient de keramische koffiemolen op een grovere maling ingesteld te worden. 1 2 Afstelling van het aroma (koffiesterkte) Kies uw favoriete koffiemelange en stel de hoeveelheid te malen koffie in op basis van uw persoonlijke smaak. Het is ook mogelijk de functie voor voorgemalen koffie te selecteren. Opmerking: De keuze dient uitgevoerd te worden voordat de koffie wordt gekozen. Door op de toets " " te drukken, zijn er vier selecties mogelijk. Bij elke druk op de toets wordt het aroma aangepast al naar gelang de gekozen hoeveelheid: = mild aroma = normaal aroma = sterk aroma = voorgemalen koffie Groen Groen 20 NEDERLANDS Afstelling schenkinrichting De schenkinrichting is in hoogte verstelbaar, zodat het beter aangepast kan worden aan de afmetingen van de kopjes die u wilt gebruiken. Om de afstelling uit te voeren, dient men de schenkinrichting handmatig te verhogen of verlagen met de vingers zoals weergegeven in de afbeelding. De aangeraden standen zijn: Voor het gebruik van kleine kopjes; Voor het gebruik van grote bekers. Onder de schenkinrichting kunnen twee bekers/kopjes geplaatst worden om tegelijkertijd twee koffie te verstrekken. NEDERLANDS 21 Instelling hoeveelheid koffie per kopje De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid verstrekte koffie in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en de afmetingen van de bekers/kopjes. Bij elke druk op de toets “ ” of “ ” zal de machine een geprogrammeerde hoeveelheid koffie verstrekken. Het heetwater of stoompijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen. Alvorens heet water te verstrekken, dient men te controleren of de machine klaar is voor gebruik en of het waterreservoir vol is. Groen 1 Zet een kannetje onder de Pannarello. Groen 2 Druk op de toets “ weergegeven. ”. Op het display wordt het volgende symbool 3 Druk op de toets “ ” om de afgifte van heet water te beginnen. 26 NEDERLANDS 4 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig. Gedurende deze Geel fase wordt het volgende symbool weergegeven. 5 Verstrek de gewenste hoeveelheid water. Om de afgifte van heet water Groen te beëindigen, dient men de toets “ ” in te drukken. REINIGING EN ONDERHOUD Dagelijkse reiniging van de machine Waarschuwing: het punctuele reinigen en onderhouden van de machine is fundamenteel om de levenscyclus ervan te verlengen. Dit hoofdstuk beschrijft gedetailleerd welke handelingen uitgevoerd dienen te worden en met welke frequentie. In het tegenovergestelde geval zal de machine ophouden goed te werken. Dit soort reparaties vallen NIET onder de garantie. - Opmerking: Gebruik voor de reiniging van het apparaat een zachte doek die met water is bevochtigd. Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen en/of schuurmiddelen om de machine te reinigen. Droog de machine en/of zijn onderdelen niet in de magnetron en/of in een traditionele oven. 1 Maak de koffiediklade dagelijks leeg en reinig het terwijl de machine aan is. Andere onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de machine uit is en van het elektriciteitsnet afgekoppeld is. NEDERLANDS 27 2 Leeg en reinig de koffieopvanglade aan de zijkant van de machine. Open de serviceklep, haal de lade eruit en leeg de koffieresten. 3 Maak het lekbakje dagelijks leeg en was het af. [. . . ] Reinig de centrale koffie-unit (hoofdstuk “Wekelijkse reiniging van de koffie-unit”). Bereid een paar koffie volgens de beschrijving in het hoofdstuk “Saeco Adapting System”. Bereid een paar koffie volgens de beschrijving in het hoofdstuk “Saeco Adapting System”. Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in het hoofdstuk “Keramische koffiemolen instellen”. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8764/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8764/02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag