Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8760/01 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8760/01. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8760/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8760/01 te teleladen.


PHILIPS HD8760/01 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11319 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8760/01QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht af hangen en laat hem niet met warme oppervlakken in aanraking komen. € Dompel de machine, de stekker of de voedingskabel niet onder in water: gevaar voor elektrische schokken!€ Richt de hete waterstraal niet op lichaamsdelen: gevaar voor brandwonden! [. . . ] het resterende water in het verwarmingssysteem kan bevriezen en de machine beschadigen. € Laat geen water in het reservoir staan als de machine een lange periode niet gebruikt zal worden. verwerking van het apparaat - De verpakkingsmaterialen kunnen gerecycled worden. - Apparaat: haal de stekker uit het stopcontact en snijd de voedingskabel door. - Lever het apparaat en de voedingskabel in bij een servicecentrum of een publieke instelling voor afvalverwerking. Nederlands Svenska Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als huisafval behandeld kan worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een bevoegd inzamelingscentrum om de elektrische en elektronische onderdelen te recyclen. Door het product op de juiste wijze af te danken, draagt u bij om het milieu en de personen te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen die zouden kunnen voortkomen door een niet juiste behandeling van het product in de eindfase van haar leven. Voor meer informatie over de wijze van recyclen van het product, verzoeken wij u contact op te nemen met het plaatselijke bevoegde kantoor, uw dienst voor het afdanken van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht. En de toets knipperen gelijktijdig; de ma" en de De toets chine gaat verder met het verwarmen en voert vervolgens een automatische spoelcyclus uit. Com/support Instructies 55 Instruktioner Wanneer de toets en de toets de machine klaar voor gebruik. Com/support MIJN IDEALE ESPRESSO MIN IDEALISKA ESPRESSO OK Houd de toets ingedrukt totdat deze snel gaat knip- De machine is bezig met programmeren. Opmerking: om een slappe koffie te programmeren, dient men de toets ingedrukt te houden totdat deze snel gaat knipperen. Opmerking: om de programmering van slappe koffie te stoppen, dient men op de toets te drukken. Com/support Instructies 57 Instruktioner KOFFIEMOLEN INSTELLEN REGLERING AV KAFFEKVARN Aan de knop voor de afstelling van de maalfijnheid, geplaatst binnen in het koffiebonenreservoir, MAG alleen gedraaid worden wanneer de kof1 fiemolen in werking is. [. . . ] Indien de koffieopvanglade verkeerd wordt geplaatst, is het mogelijk dat de Zetgroep niet in de machine geplaatst kan worden. Plaats de zetgroep weer terug in de betreffende ruimte tot deze vastgekoppeld is zonder hierbij op de toets “PUSH” te drukken. Com/support Instructies 61 Instruktioner WAARSCHUWINGSMELDINGEN VARNINGSMEDDELANDEN NL De toets en de toets knipperen gelijktijdig; de machine is bezig met verwarmen of voert een automatische spoelcyclus uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8760/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8760/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag