Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8754/11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8754/11. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8754/11 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8754/11 te teleladen.


PHILIPS HD8754/11 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6030 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8754/11

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Registreer uw product en krijg ondersteuning op www. philips. com/welcome 07 Nederlands Type HD8754 GEBRUIKSAANWIJZING 01 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS Gefeliciteerd met de aanschaf van de superautomatische koffiemachine Saeco Intelia EVO Latte+!Om het maximum uit de service van Saeco te halen, dient u uw product op www. philips. com/welcome te registreren. De machine is bestemd voor de bereiding van espressokoffie met hele koffiebonen en is voorzien van een melkkan voor de bereiding van een perfecte cappuccino of een Latte Macchiato op een eenvoudige en snelle wijze. In deze handleiding zult u alle nodige informatie vinden om uw machine te installeren, te gebruiken, schoon te maken en te ontkalken. INHOUDSOPGAVE BELANGRIJK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid warme melk in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en de afmetingen van de bekers/kopjes. 1 Vul het kan met melk en plaats het in de machine. 2 Plaats een kopje onder de schenkinrichting. 3 Houd de toets " " ingedrukt om warme melk te selecteren totdat het symbool "MEMO" op het display verschijnt, laat dan de toets los. Nu is de machine bezig met programmeren. NEDERLANDS 35 4 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze Geel fase wordt het symbool hiernaast weergegeven. 5 Druk op de toets “ Groen ” wanneer de gewenste hoeveelheid warme melk is bereikt. Bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid warme melk verstrekken. AFGIFTE VAN SPECIAL PRODUCTEN De machine heeft de mogelijkheid om meer producten te verstrekken dan worden weergegeven op het bedieningspaneel. 1 Druk op de toets " " om in het menu te gaan. AMERICANO LIGHT ESPRESSO BABY CAPPUCCINO HOT WATER 2 Op het display verschijnt het scherm waarmee "speciale" producten Groen weergegeven kunnen worden. 3 Selecteer de gewenste drank door op de toets " ken. " of " " te druk- 4 Wanneer de drank is geselecteerd, dient men op de toets " drukken om de bereiding te starten. " te Opmerking: " drukt zonder een product te kiezen, zal indien men op de toets " de machine na 30 seconden terugkeren naar het hoofdmenu. Met de functie "speciale dranken" kan er een drank per keer verstrekt worden. Om meerdere dranken te verstrekken, dient men de punten 1 tot 4 te herhalen. 36 NEDERLANDS Americano Een “Americano” is een slappere koffie en minder sterk. AMERICANO LIGHT ESPRESSO BABY CAPPUCCINO HOT WATER Groen 1 Druk op de toets " " om in het menu te gaan. 2 Plaats een grote kop onder de schenkinrichting. AMERICANO Groen 3 Druk op de toets " " om de bereiding te starten. Om de afgifte eerder te beëindigen, dient men op de toets “ ” te drukken. Light Espresso (slappe Espresso) AMERICANO LIGHT ESPRESSO BABY CAPPUCCINO HOT WATER Een "Light Espresso" is een minder sterke espresso. Groen 1 Druk op de toets " " om in het menu te gaan. 2 Plaats een kopje onder de schenkinrichting. 3 Druk op de toets " " om "LIGHT ESPRESSO" te kiezen. NEDERLANDS 37 4 Druk op de toets " LIGHT ESPRESSO Groen " om de bereiding te starten. Om de afgifte eerder te beëindigen, dient men op de toets “ ” te drukken. Baby Cappuccino Een "Baby Cappuccino" is een kleine cappuccino met minder melk en espresso. Let op: gevaar voor brandwonden!Aan het begin van de afgifte kunnen er melk- en stoomspetters vrijkomen. Wacht tot het einde van de cyclus voor het kopje te verwijderen. 1 Vul de kan met melk. De melk dient tussen het minimum niveau (MIN) en het maximum niveau (MAX) aangeduid op de melkkan te liggen. Opmerking: gebruik koude melk (~5 °C / 41°F) met een proteïnegehalte van ten minste 3% om een baby cappuccino van goede kwaliteit te krijgen. Het is mogelijk om zowel volle melk als halfvolle melk te gebruiken, op basis van de persoonlijke smaak. 2 Open de schenkinrichting van de kan en plaats de kan in de machine. 38 NEDERLANDS 3 Plaats een beker onder de schenkinrichting van de melkkan. 4 Druk op de toets " " om in het menu te gaan. AMERICANO LIGHT ESPRESSO BABY CAPPUCCINO HOT WATER 5 Druk op de toets " Groen " om "BABY CAPPUCCINO" te kiezen. " om de bereiding te starten. 6 Druk op de toets " 7 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze Geel fase wordt het symbool hiernaast weergegeven. 8 Wanneer de machine het symbool hiernaast weergeeft, begint de afgifte BABY CAPPUCCINO Groen van de melk. Om de afgifte eerder te beëindigen, dient men op de toets “ ” te drukken. 9 Als de afgifte van de melkschuim gestopt is, zal de machine koffie verGroen BABY CAPPUCCINO strekken. Om de afgifte eerder te beëindigen, dient men op de toets “ ” te drukken. Opmerking: nadat men de melkkan gebruikt heeft, dient men het te reinigen, zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud". NEDERLANDS 39 Afgifte van heet water Let op: gevaar voor brandwonden!Aan het begin van de afgifte kunnen er kort water- en stoomspetters vrijkomen. Wacht tot het einde van de cyclus voor de schenkinrichting voor water te verwijderen. 1 Houd de schenkinrichting voor water een beetje schuin en plaats het helemaal in de geleiders van de machine. 2 Duw en draai de schenkinrichting voor water naar beneden totdat het vasthaakt aan de machine zoals wordt getoond is de afbeelding. 3 Plaats een kannetje onder de schenkinrichting voor heet water. AMERICANO LIGHT ESPRESSO BABY CAPPUCCINO HOT WATER 4 Druk op de toets " Groen " om in het menu te gaan. ” om de afgifte van heet water te beginnen. 5 Druk op de toets " 6 Druk op de toets “ 7 Het hiernaast afgebeelde symbool wordt weergegeven. De machine Groen geeft aan om de schenkinrichting voor water te installeren. Druk op " De machine begint met heet water te verstrekken. 40 NEDERLANDS 8 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze Geel fase wordt het symbool hiernaast weergegeven. 9 Verstrek de gewenste hoeveelheid heet water. [. . . ] Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in het hoofdstuk “Afstelling van de keramische koffiemolen”. Reinig de centrale koffie-unit (hoofdstuk “Wekelijkse reiniging van de koffie-unit”). Reinig de schenkinrichting en de openingen ervan. Er is geen water. De centrale koffie-unit is vies. De koffie is te waterig. (Zie opmerking) Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8754/11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8754/11 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag