Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8753/96 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8753/96. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8753/96 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8753/96 te teleladen.


PHILIPS HD8753/96 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6896 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8753/96QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Steek de CD in de cd-lezer van uw computer en u zult begeleid worden bij het zoeken naar het gewenste document. Bovendien kunt u de laatste versie van de gebruiksaanwijzing van de site www. GR ESPRESSO & CAPPUCCINO by Philips Saeco P E R F E T TO DTP number: B001 NL Gefeliciteerd met uw keuze voor espresso en cappuccino perfetto!Deze koffiemachine zal uw persoonlijke barista zijn, uw opening naar de wereld van de echte Italiaanse koffie specialiteiten bereid op professionele wijze. [. . . ] Het stopcontact waarop de machine wordt aangesloten moet: - in overeenstemming zijn met het type stekker van de machine; - het juiste vermogen hebben om te voldoen aan de specificaties vermeld op het gegevensplaatje van het apparaat; - zijn aangesloten op een efficiënt aardingssysteem. Gebruik de koffiemachine nooit als de voedingskabel defect of beschadigd is. Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant of door een erkend servicecentrum vervangen worden. Laat de voedingskabel niet over hoeken of scherpe randen of hete voorwerpen lopen, en bescherm het tegen olie. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken en raak het niet met natte handen aan. Storingen Haal de stekker meteen uit het stopcontact bij storingen, problemen of vermoedelijke defecten na een val. Voor meer informatie over de klantenservice en over de oplossing van problemen, wordt er verwezen naar de hoofdstukken “Oplossing van problemen” en “Klantenservice”. Voorbereidende handelingen Haal NOOIT het lekbakje eruit terwijl de machine ingeschakeld is. Wacht een paar minuten na de inschakeling en/of uitschakeling aangezien de machine een spoelcyclus/zelfreiniging uitvoert (zie paragraaf “Spoelcyclus/zelfreiniging”). Warm water en/of andere vloeistoffen kunnen het reservoir en/of de machine beschadigen. Gemalen koffie, oploskoffie en andere dingen, die in het koffiereservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen. Bescherming van andere personen Houd kinderen onder toezicht om te vermijden dat ze met het apparaat spelen. Kinderen realiseren zich de gevaren die aan elektrische apparaten verbonden zijn niet. Laat het verpakkingsmateriaal van de machine niet binnen bereik van kinderen. Gevaar voor brandwonden Richt de hete stoom- en/of waterstraal nooit op uzelf of op anderen: gevaar voor brandwonden!Plaatsing - Ruimte voor gebruik en onderhoud Voor een optimaal gebruik, wordt het aangeraden om: • een veilige ondergrond te kiezen die goed geëffend is, waar niemand het apparaat kan omgooien of zich eraan kan verwonden; • een voldoende verlichte, hygiënische omgeving te kiezen met een gemakkelijk toegankelijk stopcontact; • ervoor te zorgen dat het apparaat op een minimumafstand van de wanden staat, zoals op de afbeelding is aangegeven; • tijdens de fasen van inschakeling en uitschakeling van de machine, raden we aan een lege beker onder de schenkinrichting te plaatsen. bewaar de machine niet bij temperaturen van minder dan 0°C; het apparaat kan door bevriezing worden beschadigd. Zet het apparaat niet op erg warme oppervlakken en in de buurt van open vuur om te voorkomen dat de behuizing smelt of anderszins be- Instelbare koffiemolen van keramiek Let op!De draaiknop voor de afstelling van de maalfijnheid, die geplaatst is binnenin het koffiereservoir, dient alleen gedraaid te worden met de Sleutel voor de afstelling van de koffiemolen, wanneer de koffiemolen in werking is. doe geen andere materialen dan uitsluitend koffiebonen in de koffiemolen. Doe geen gemalen koffie en/of oploskoffie in het koffiebonenreservoir. Let op: de koffiemolen bevat bewegende onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn; daarom is het verboden vingers en/of andere voorwerpen in de molen te steken. [. . . ] Drink niet de ontkalkingsoplossing en de verstrekte producten totdat de cyclus geheel beëindigd is. Het symbool op het product of op verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur worden gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor het milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8753/96

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8753/96 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag