Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8753/95

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8753/95. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8753/95 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8753/95 te teleladen.


PHILIPS HD8753/95 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5169 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HD8753/95 QUICK STARTING GUIDE (6896 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8753/95

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Registreer uw product en krijg ondersteuning op www. philips. com/welcome 07 Nederlands Type HD8753 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS Gefeliciteerd met de aanschaf van de superautomatische koffiemachine Saeco Intelia EVO One Touch Cappuccino!Om het maximum uit de service van Saeco te halen, dient u uw product op www. philips. com/welcome te registreren. De machine is bestemd voor de bereiding van espressokoffie met hele koffiebonen en is voorzien van een melkkan voor de bereiding van een perfecte cappuccino op een eenvoudige en snelle wijze. In deze handleiding zult u alle nodige informatie vinden om uw machine te installeren, te gebruiken, schoon te maken en te ontkalken. INHOUDSOPGAVE BELANGRIJK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid warme melk in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en de afmetingen van de bekers/kopjes. 1 Vul het kan met melk en plaats het in de machine. 2 Plaats een kopje onder de schenkinrichting. 3 Druk op de toets “ Groen ”. Op het display wordt het hiernaast afgebeelde symbool weergegeven. 4 Houd de toets " " ingedrukt om warme melk te selecteren totdat het symbool "MEMO" op het display verschijnt, laat dan de toets los. Nu is de machine bezig met programmeren. 32 NEDERLANDS 5 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze Geel fase wordt het symbool hiernaast weergegeven. 6 Druk op de toets “ Groen ” wanneer de gewenste hoeveelheid warme melk is bereikt. Nu is de toets "warme melk" geprogrammeerd. Bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid warme melk verstrekken. AFGIFTE VAN HEET WATER Let op: gevaar voor brandwonden!Aan het begin van de afgifte kunnen er water- en stoomspetters vrijkomen. Wacht tot het einde van de cyclus voor de schenkinrichting voor water te verwijderen. 1 Houd de schenkinrichting voor water een beetje schuin en plaats het helemaal in de geleiders van de machine. 2 Duw en draai de schenkinrichting voor water naar beneden totdat het vasthaakt aan de machine zoals wordt getoond is de afbeelding. NEDERLANDS 33 3 Plaats een kannetje onder de schenkinrichting voor heet water. 4 Druk op de toets “ Groen ”. Op het display wordt het hiernaast afgebeelde symbool weergegeven. 5 Druk op toets " " om de afgifte te starten. 6 Het hiernaast afgebeelde symbool wordt weergegeven. De machine Groen geeft aan om de schenkinrichting voor water te installeren. De machine begint met heet water te verstrekken. 7 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze Geel fase wordt het symbool hiernaast weergegeven. 34 NEDERLANDS 8 Verstrek de gewenste hoeveelheid water. Om de procedure voor de Groen afgifte van heet water te beëindigen, dient men op de toets “ drukken. ” te REINIGING EN ONDERHOUD Dagelijkse reiniging van de machine Waarschuwing: het punctuele reinigen en onderhouden van de machine is fundamenteel om de levenscyclus ervan te verlengen. Dit hoofdstuk beschrijft gedetailleerd welke handelingen uitgevoerd dienen te worden en met welke frequentie. Indien deze handelingen niet uitgevoerd worden, zal uw machine ophouden met goed te functioneren. Dit soort reparaties vallen NIET onder de garantie. - Opmerking: Gebruik voor de reiniging van het apparaat een zachte doek die met water is bevochtigd. Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen en/of schuurmiddelen om de machine te reinigen. Droog de machine en/of zijn onderdelen niet in de magnetron en/of in een traditionele oven. 1 Maak de koffiediklade dagelijks leeg en reinig het terwijl de machine aan is. Andere onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de machine uit is en van het elektriciteitsnet afgekoppeld is. NEDERLANDS 35 2 Leeg en reinig de koffieopvanglade aan de binnenkant van de machine. Open de serviceklep, haal de lade eruit en leeg de koffieresten. 3 Maak het lekbakje dagelijks leeg en was het af: Druk op de knoppen aan de zijkant om het lekbakje te verwijderen. Haal het lekbakje eruit. - Opmerking: voer deze handeling ook uit wanneer de indicator lekbakje vol omhoog staat. 36 NEDERLANDS Dagelijkse reiniging van het waterreservoir 1 Verwijder het witte filtertje of de waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) uit het reservoir en was het reservoir met vers water af. 2 Plaats het witte filtertje of de waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) weer terug op zijn plek door er zachtjes op te drukken en het tegelijkertijd iets te draaien. 3 Vul het waterreservoir met vers water. Dagelijkse reiniging van de melkkan Het is belangrijk de melkkan dagelijks en na elk gebruik te reinigen om de hygiëne te behouden en de bereiding van melkschuim van perfecte consistentie te garanderen. 1 2 1 1 Druk op de ontgrendelingsknoppen en verwijder de deksel. 2 Draai de schenkinrichting van de melk tot het tekentje ( ). 1 3 Til de schenkinrichting op om het uit de deksel van de kan te halen. 4 Was de schenkinrichting met vers water. 2 5 Plaats de schenkinrichting terug op de deksel van de kan. NEDERLANDS 37 Wekelijkse reiniging van de machine 1 Reinig de binnenkant van het lekbakje. 2 Maak het vak voor voorgemalen koffie schoon met het meegeleverde kwastje. Wekelijkse reiniging van de melkkan De wekelijkse reiniging is completer, aangezien het eventuele melkresten uit de schenkinrichting verwijdert. 1 2 1 1 Druk op de ontgrendelingsknoppen en verwijder de deksel. 2 Spoel de deksel en de melkkan af met vers water. Verwijder alle melkresten. 38 NEDERLANDS 3 Monteer de deksel op de melkkan en let erop dat deze goed vast zit. 4 Verwijder het bovenste gedeelte en vul de melkkan met vers water tot aan het MAX niveau. 5 Zet het bovenste gedeelte van de melkkan er weer op. 6 Open de schenkinrichting van de melkkan en plaats de kan in de machine. 7 Plaats een kannetje onder de schenkinrichting. 8 Druk op de toets “ Groen ”. Druk op de toets " " om warme melk te kiezen. NEDERLANDS 39 9 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze Geel fase wordt het symbool hiernaast weergegeven. 10 Wanneer de afgifte stopt, is de reiniging voltooid. [. . . ] Reinig de centrale koffie-unit (hoofdstuk “Wekelijkse reiniging van de koffie-unit”). Reinig de schenkinrichting en de openingen ervan. Verschijnselen Onder de koffie-unit bevindt zich veel gemalen koffie. De machine maalt de koffiebonen, maar er komt geen koffie uit (zie opmerking). Er is geen water. De centrale koffie-unit is vies. Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen. Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8753/95

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8753/95 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag