Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8752/61

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8752/61. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8752/61 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8752/61 te teleladen.


PHILIPS HD8752/61 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4396 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8752/61

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Registreer uw product en krijg ondersteuning op www. philips. com/welcome 07 Nederlands Type HD8752 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS Gefeliciteerd met de aanschaf van de superautomatische koffiemachine Saeco Intelia Class!Om het maximum uit de service van Saeco te halen, dient u uw product op www. philips. com/welcome te registreren. De machine is geschikt voor het bereiden van espressokoffie met hele koffiebonen en voor de afgifte van stoom en heet water. In deze handleiding zult u alle nodige informatie vinden om uw machine te installeren, te gebruiken, schoon te maken en te ontkalken. NEDERLANDS INHOUDSOPGAVE BELANGRIJK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Om de afgifte van heet water Groen te beëindigen, dient men de toets “ ” in te drukken. 7 Plaats de pin samen met het aanzuigbuisje terug in de Cappuccinatore. NEDERLANDS 27 REINIGING EN ONDERHOUD Dagelijkse reiniging van de machine. Waarschuwing: het punctuele reinigen en onderhouden van de machine is fundamenteel om de levenscyclus ervan te verlengen. Dit hoofdstuk beschrijft gedetailleerd welke handelingen uitgevoerd dienen te worden en met welke frequentie. Indien deze handelingen niet uitgevoerd worden, zal uw machine ophouden met goed te functioneren. Dit soort reparaties vallen NIET onder de garantie. - Opmerking: Gebruik voor de reiniging van het apparaat een zachte doek die met water is bevochtigd. Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen en/of schuurmiddelen om de machine te reinigen. Droog de machine en/of zijn onderdelen niet in de magnetron en/of in een traditionele oven. 1 Maak de koffiediklade dagelijks leeg en reinig het terwijl de machine aan is. Andere onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de machine uit is en van het elektriciteitsnet afgekoppeld is. 2 Leeg en reinig de koffieopvanglade aan de binnenkant van de machine. Open de serviceklep, haal de koffieopvanglade eruit en leeg de koffieresten. 28 NEDERLANDS 3 Maak het lekbakje leeg en was het af. Voer deze handeling ook uit wanneer de indicator lekbakje vol omhoog staat. Dagelijkse reiniging van het waterreservoir 1 Verwijder het witte filtertje of de waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) uit het reservoir en en was het reservoir met vers water af. 1 2 2 Plaats het witte filtertje of de waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) weer terug op zijn plek door er zachtjes op te drukken en het tegelijkertijd iets te draaien. 3 Vul het waterreservoir met vers water. Dagelijkse reiniging van de Cappuccinatore Het is belangrijk de Cappuccinatore dagelijks en na elk gebruik te reinigen om de hygiëne te behouden en de bereiding van melkschuim van perfecte consistentie te garanderen. Na de melk te hebben opgeklopt is, dient altijd het volgende te gebeuren: 1 Steek het aanzuigbuisje in een kannetje gevuld met vers water. NEDERLANDS 29 2 Zet een lege bak onder de Cappuccinatore. Groen 3 Druk op de toets “ weergegeven. ”. Het hiernaast afgebeelde symbool wordt 4 Druk op de toets " " om stoom te selecteren. 5 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig. Gedurende deze Geel fase wordt het volgende symbool weergegeven. 6 Tijdens de afgiftefase wordt het volgende symbool weergegeven. Laat Groen water uit de Cappuccinatore stromen totdat er schoon water uitkomt. Druk op toets " " om de afgifte te stoppen. 7 Reinig het aanzuigbuisje met een vochtige doek. Wekelijkse reiniging van de machine 1 Reinig de binnenkant van het lekbakje. 2 Maak het vak voor voorgemalen koffie schoon met het meegeleverde kwastje. 30 NEDERLANDS Wekelijkse reiniging van de centrale koffie-unit De centrale koffie-unit dient iedere keer als het koffiebonenreservoir gevuld wordt geleegd te worden of ten minste één keer per week. 1 Schakel de machine uit door op de toets “ stekker uit het stopcontact. ” in te drukken en trek de 2 Haal de koffiediklade eruit. Open de serviceklep. 3 Haal de koffieopvanglade eruit en maak het schoon. 4 Om de centrale koffie-unit eruit te halen, dient men op de toets «PUSH» te drukken en aan het handvat te trekken. 5 Was zorgvuldig de centrale koffie-unit met vers en lauw water; was het bovenste filter met zorg. Waarschuwing: gebruik geen schoonmaakmiddelen of zeep om de centrale unit te reinigen. NEDERLANDS 31 6 Laat de centrale koffie-unit geheel aan de lucht drogen. 7 Reinig zorgvuldig de binnenkant van de machine met een zachte met water bevochtigde doek. 8 Verzeker u ervan dat de centrale koffie-unit in de ruststand staat; de twee tekentjes moeten samenvallen. Indien dat niet het geval is, dient de handeling beschreven bij punt (9) uitgevoerd te worden. 9 Druk voorzichtig de hendel naar beneden totdat het de basis van de centrale koffie-unit raakt en totdat de twee tekentjes aan de zijkant van de unit samenvallen. 10 Verzeker u ervan dat het haakje voor de blokkering van de centrale koffie-unit in de juiste stand staat; om dit te controleren, dient men stevig op de toets “PUSH” te drukken totdat het vastklikt. Als dat niet het geval is, probeer het opnieuw. 11 Plaats de centrale koffie-unit weer terug in de betreffende ruimte tot deze vastgekoppeld is zonder hierbij op de toets “PUSH” te drukken. 32 NEDERLANDS 12 Plaats de koffieopvanglade terug en sluit de serviceklep. 13 Plaats de koffiediklade. Maandelijkse reiniging van de Cappuccinatore De Cappuccinatore dient maandelijks grondig gereinigd te worden met het reinigingssysteem voor het melkcircuit "Saeco Milk Circuit Cleaner". Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de producten voor het onderhoud in deze gebruiksaanwijzing. 1 Controleer of de Cappuccinatore juist is geïnstalleerd. 2 Giet het product voor de reiniging van het melkcircuit in een kannetje. Voeg een ½ l lauw water toe en wacht tot het product geheel is opgelost. 3 Steek het aanzuigbuisje in het kannetje. NEDERLANDS 33 4 Zet een ruime bak (1, 5 l) onder de Cappuccinatore. Groen 5 Druk op de toets “ ”. Druk op de toets " " voor de afgifte van stoom. 6 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig. Gedurende deze Geel fase wordt het volgende symbool weergegeven. 7 Tijdens de afgifte wordt het volgende symbool weergegeven. [. . . ] Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in het hoofdstuk “Keramische koffiemolen instellen”. Reinig de centrale koffie-unit (hoofdstuk “Wekelijkse reiniging van de koffie-unit”). Reinig de schenkinrichting en de openingen ervan. De centrale koffie-unit is vies. Het circuit is niet gevuld. Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8752/61

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8752/61 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag