Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8752/41

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8752/41. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8752/41 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8752/41 te teleladen.


PHILIPS HD8752/41 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4037 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8752/41

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Registreer uw product en krijg ondersteuning op www. philips. com/welcome 07 Nederlands Type HD8752 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS Gefeliciteerd met de aanschaf van de volautomatische koffiemachine Saeco Intelia Class!Registreer uw product op www. philips. com/welcome, om optimaal gebruik te maken van de service van Saeco. De machine is geschikt voor het bereiden van espressokoffie met hele koffiebonen en voor de afgifte van stoom en heet water. In deze handleiding zult u alle nodige informatie vinden om uw machine te installeren, te gebruiken, schoon te maken en te ontkalken. NEDERLANDS INHOUDSOPGAVE BELANGRIJK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Gebruik alleen de speciale beschermende handgreep. 1 Vul een kannetje voor 1/3 met koude melk. Opmerking: gebruik koude melk (~5 °C/ 41 °F) met een proteïnegehalte van ten minste 3% om een cappuccino van goede kwaliteit te krijgen. Het is mogelijk om zowel volle melk als halfvolle melk te gebruiken, op basis van de persoonlijke smaak. Opmerkingen: Als u stoom wilt afgeven bij het inschakelen van de machine of na de afgifte van een koffie, kan het voordat u begint nodig zijn het nog in het circuit " en aanwezige water af te geven. Om dat te doen, drukt u op de toets " vervolgens op de toets " " om enkele seconden stoom af te geven. Ga dan verder met punt 2. 2 Steek het aanzuigbuisje in de Automatische Melkopschuimer. 3 Plaats de Automatische Melkopschuimer op het stoompijpje totdat deze vastklikt. NEDERLANDS 27 4 Steek het aanzuigbuisje in de melkkan. Waarschuwing: voor hygiënische redenen dient men er voor te zorgen dat de buitenkant van het aanzuigbuisje schoon is. 5 Zet een kopje onder de Automatische Melkopschuimer. Groen 6 Druk op de toets “ ”. Druk op de toets " " om de stoomafgifte te starten. 7 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze Geel fase wordt het symbool hiernaast weergegeven. 8 Wanneer het symbool hiernaast wordt weergegeven, begint de machiGroen ne de afgifte van de opgeschuimde melk direct in het kopje. 9 Druk op toets " " om de afgifte te stoppen. 10 Plaats de melkkan in de koelkast voor de juiste conservering. 28 NEDERLANDS 11 Na gebruik kan het aanzuigbuisje opgeborgen worden zoals aangegeven in de afbeelding. Opmerking: Na het drukken op de toets “ ”, duurt het enkele seconden voordat de machine de afgifte van stoom compleet stopt. Waarschuwing: Na het opschuimen van de melk, dient men een kleine hoeveelheid heet water te verstrekken. Zie voor gedetailleerde aanwijzingen over de reiniging het hoofdstuk “Dagelijkse reiniging van de Automatische Melkopschuimer”. Opmerking: na de afgifte kan men meteen verder gaan met de afgifte van een espresso of heet water. AFGIFTE VAN HEET WATER Let op: Gevaar voor brandwonden!De Automatische Melkopschuimer kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen. Gebruik alleen de speciale beschermende handgreep. Groen Alvorens heet water te verstrekken, dient men te controleren of de machine klaar is voor gebruik en of het waterreservoir vol is. 1 Verwijder de automatische Melkopschuimer zoals in de afbeelding wordt getoond. NEDERLANDS 29 2 Plaats een kannetje onder het stoompijpje. Groen 3 Druk op de toets “ ”. Op het display wordt het hiernaast afgebeelde symbool weergegeven. 4 Druk op de toets “ ” om de afgifte van heet water te starten. 5 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze Geel fase wordt het symbool hiernaast weergegeven. 6 Verstrek de gewenste hoeveelheid water. Om de afgifte van heet water Groen te beëindigen, dient men de toets “ ” in te drukken. 7 Plaats de Automatische Melkopschuimer op het stoompijpje totdat deze vastklikt. 30 NEDERLANDS REINIGING EN ONDERHOUD Dagelijkse reiniging van de machine. Waarschuwing: het punctuele reinigen en onderhouden van de machine is fundamenteel om de levenscyclus ervan te verlengen. Dit hoofdstuk beschrijft gedetailleerd welke handelingen met welke frequentie moeten worden verricht. Indien deze handelingen niet uitgevoerd worden, zal uw machine ophouden met goed te functioneren. Dit soort reparaties vallen NIET onder de garantie. - Opmerking: Gebruik voor de reiniging van het apparaat een zachte doek die met water is bevochtigd. Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen en/of schuurmiddelen om de machine te reinigen. Droog de machine en/of zijn onderdelen niet in de magnetron en/of in een traditionele oven. 1 Maak de koffiediklade dagelijks leeg en reinig het terwijl de machine aan is. Andere onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de machine uit is en van het elektriciteitsnet afgekoppeld is. 2 Leeg en reinig de koffieopvanglade aan de binnenkant van de machine. Open de servicedeur, haal de koffieopvanglade eruit en leeg de koffieresten. NEDERLANDS 31 3 Maak het lekbakje leeg en was het af. Voer deze handeling ook uit wanneer de indicator lekbakje vol omhoog staat. Dagelijkse reiniging van het waterreservoir 1 Verwijder het witte filtertje of het waterfilter INTENZA+ (indien aanwe- 1 2 zig) uit het reservoir en was het reservoir met vers water. 2 Plaats het witte filtertje of de waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) weer terug op zijn plek door er zachtjes op te drukken en het tegelijkertijd iets te draaien. 3 Vul het waterreservoir met vers water. Dagelijkse reiniging van de automatische Melkopschuimer Het is belangrijk de automatische Melkopschuimer dagelijks en na elk gebruik te reinigen om de hygiëne te behouden en de bereiding van melkschuim van perfecte consistentie te garanderen. Na de melk te hebben opgeklopt is, dient altijd het volgende te gebeuren: 1 steek het aanzuigbuisje in een kannetje gevuld met vers water. 32 NEDERLANDS 2 Zet een lege kom onder de Automatische Melkopschuimer. Groen 3 Druk op de toets “ weergegeven. ”. Het hiernaast afgebeelde symbool wordt 4 Druk op de toets " " om stoom te selecteren. 5 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze Geel fase wordt het symbool hiernaast weergegeven. 6 Tijdens de afgiftefase wordt het symbool hiernaast weergegeven. Laat Groen water uit de automatische Melkopschuimer stromen totdat er schoon water uitkomt. Druk op toets " " om de afgifte te stoppen. 7 Reinig het aanzuigbuisje met een vochtige doek. Wekelijkse reiniging van de machine 1 Reinig de binnenkant van het lekbakje. 2 Maak het vak voor voorgemalen koffie schoon met het meegeleverde kwastje. NEDERLANDS 33 Wekelijkse reiniging van de zetgroep De zetgroep dient iedere keer als het koffiebonenreservoir gevuld wordt geleegd te worden of ten minste één keer per week. 1 Schakel de machine uit door op de toets “ stekker uit het stopcontact. ” te drukken en trek de 2 Haal de koffiediklade eruit. [. . . ] Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in het hoofdstuk “Keramische koffiemolen instellen”. Reinig de zetgroep (hoofdstuk “Wekelijkse reiniging van de zetgroep”). Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen. (Zie opmerking) Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8752/41

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8752/41 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag