Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8751/11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8751/11. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8751/11 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8751/11 te teleladen.


PHILIPS HD8751/11 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3492 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8751/11

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Registreer uw product en krijg ondersteuning op www. philips. com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS Gefeliciteerd met de aanschaf van de superautomatische koffiemachine Saeco Intelia Focus!Om het maximum uit de service van Saeco te halen, dient u uw product op www. philips. com/welcome te registreren. De machine is geschikt voor het bereiden van espressokoffie met hele koffiebonen en voor de afgifte van stoom en heet water. In deze handleiding zult u alle nodige informatie vinden om uw machine te installeren, te gebruiken, schoon te maken en te ontkalken. NEDERLANDS INHOUDSOPGAVE BELANGRIJK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Aan elke toets is een afgifte verbonden; deze zijn onafhankelijk van elkaar. De hierna beschreven procedure geeft aan hoe de toets “ meerd dient te worden. ” geprogram- 1 Plaats een kopje onder de schenkinrichting. 2 Druk op de toets " Groen " en houd deze ingedrukt tot het symbool “MEMO” wordt weergegeven. De machine begint met de afgifte van de koffie. 3 Wanneer het symbool "STOP" verschijnt, dient men op de toets " Groen " te drukken zodra de gewenste hoeveelheid is bereikt. Nu is de toets “ ” geprogrammeerd; bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid espresso verstrekken. Opmerking: Houd u aan dezelfde procedure om de koffietoets “ ” te programmeren. Gebruik altijd de toets “ ” om de koffieafgifte te stoppen wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt, ook tijdens de programmering van de koffietoets " ". 22 NEDERLANDS AFGIFTE VAN KOFFIE EN ESPRESSO Controleer voor de afgifte van de koffie of er geen meldingen zijn op het display en of het waterreservoir en het koffiebonenreservoir vol zijn. Afgifte van koffie en espresso met koffiebonen 1 Plaats 1 of 2 kopjes onder de schenkinrichting. 2 Om een espresso of een koffie te verstrekken, dient men op de toets " te drukken om het gewenste aroma te selecteren. Groen " 3 Druk op de toets “ ” voor espresso of op de toets “ ” voor koffie. 4 Om 1 espresso of 1 koffie te verstrekken, dient men één maal op de gewenste toets te drukken. Het volgende symbool wordt weergegeven. 5 Om 2 espresso's of 2 kopjes koffie te verstrekken, dient men tweemaal Groen achterelkaar op de gewenste toets te drukken. Het volgende symbool wordt weergegeven. Opmerking: In deze werkingsstand maalt en doseert de machine automatisch de juiste hoeveelheid koffie. De bereiding van twee espresso's vereist twee maalcycli en twee afgiftecycli, die de machine automatisch uitvoert. 6 Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de schenkinrichting beginnen te stromen. 7 De koffieafgifte zal automatisch stoppen als het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte eerder te onderbreken door op de toets " " te drukken. NEDERLANDS 23 Afgifte van koffie en espresso met voorgemalen koffie Deze functie biedt de mogelijkheid om voorgemalen en cafeïnevrije koffie te gebruiken. Met de functie voorgemalen koffie kan men slechts één koffie per keer verstrekken. 1 Druk één of meerdere keren op de toets " Groen " om de functie voor voor- gemalen koffie te selecteren. 2 Til de deksel van het betreffende reservoir op en voeg een maatlepel voorgemalen koffie toe. Gebruik alleen de met de machine meegeleverde maatlepel, sluit vervolgens de deksel van het vak voor voorgemalen koffie. Let op: Doe alleen voorgemalen koffie in het vak voor voorgemalen koffie. Het gebruik van andere producten en objecten kan ernstige schade aan de machine veroorzaken. Deze schade valt niet onder de garantie. 3 Druk op de toets “ ” voor espresso of op de toets “ afgiftecyclus wordt gestart. ” voor koffie. De 4 Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de schenkinrichting beginnen te stromen. 5 De koffieafgifte zal automatisch stoppen wanneer het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte eerder te onderbreken door op de toets " " te drukken. Om andere koffie te verstrekken met voorgemalen koffie, dient men de zojuist beschreven handelingen te herhalen. Opmerking: Als er in het vak geen voorgemalen koffie is gedaan, zal alleen water worden verstrekt. Als de dosis te groot is of er 2 of meerdere maatlepels met koffie erin worden gedaan, zal de machine het product niet verstrekken. Men verkrijgt alleen de afgifte van water en de gemalen koffie wordt geleegd in de koffiediklade. 24 NEDERLANDS STOOMAFGIFTE / BEREIDING VAN EEN CAPPUCCINO Let op: Gevaar voor brandwonden!Gebruik alleen de speciale beschermende handgreep. 1 Vul een kannetje voor 1/3 met koude melk. Opmerking: Gebruik koude melk (~5°C / 41°F) met een proteïnegehalte van ten minste 3% om een cappuccino van goede kwaliteit te krijgen. Het is mogelijk om zowel volle melk als halfvolle melk te gebruiken, op basis van de persoonlijke smaak. 2 Steek de Pannarello in de melk. 3 Druk op de toets “ Groen ”. Druk op de toets " " om de stoomafgifte te starten. 4 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig. Gedurende deze Geel fase wordt het volgende symbool weergegeven. 5 Klop de melk op door met het kannetje kleine ronddraaiende beweGroen gingen omhoog en omlaag te maken. 6 Wanneer het schuim de gewenste dikte heeft bereikt, dient men op de toets “ ” te drukken om de stoomafgifte te stoppen. Waarschuwing: na de melk te hebben opgeklopt, dient men de Pannarello te reinigen door een kleine hoeveelheid heet water in een kannetje te doen. Voor NEDERLANDS 25 gedetailleerde aanwijzingen over de reiniging wordt er verwezen naar het hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”. Opmerking: Na de afgifte kan men meteen verder gaan met de afgifte van een espresso of heet water. AFGIFTE VAN HEET WATER Let op: Gevaar voor brandwonden! [. . . ] Reinig de centrale koffie-unit (hoofdstuk “Wekelijkse reiniging van de koffie-unit”). Reinig de schenkinrichting en de openingen ervan. Verschijnselen De machine maalt de koffiebonen, maar er komt geen koffie uit. (Zie opmerking) De centrale koffie-unit is vies. Het circuit is niet gevuld. Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8751/11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8751/11 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag