Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8750/11 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8750/11. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8750/11 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8750/11 te teleladen.


PHILIPS HD8750/11 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13652 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8750/11QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Leuchtet die LED stabil auf, so muss die Entkalkung durchgeführt werden. Den Behäl- ten, die blinkende Taste vorgangs leuchtet die LED schem Wasser füllen. Nun wird das Entkalkungsmittel über die Dampf-/Heißwas- Ist kein Entkalkungsmittel serdüse (die Taste leuchtet dauerhaft auf) und den mehr vorhanden, so leuchtet Auslauf (die Taste leuchtet dauerhaft auf) ausgege- die LED auf und die Taste ben. [. . . ] Waarschuwingen • De machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet gebouwd voor gebruik in ruimten zoals kantines of keukens van winkels, kantoren, fabrieken of andere werkomgevingen. Com/support Veiligheidsvoorschriften 53 Säkerhetsanvisningar • Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond. € Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme ovens, verwarmingsapparatuur of gelijksoortige warmtebronnen. Poederkoffie, oploskoffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen. € Laat de machine afkoelen alvorens er onderdelen in te plaatsen of uit te verwijderen. € Gebruik voor de reiniging geen schurende poeders of agressieve schoonmaakmiddelen. De machine geeft zelf aan wanneer het nodig is de ontkalking uit te voeren. Als deze handeling niet wordt verricht, zal het apparaat ophouden met goed te werken. € Bewaar de machine niet bij een temperatuur van minder dan 0  °C. het resterende water in het verwarmingssysteem kan bevriezen en de machine beschadigen. € Laat geen water in het reservoir staan als de machine een lange periode niet gebruikt zal worden. afdanken van het apparaat - De verpakkingsmaterialen kunnen gerecycled worden. - Apparaat: haal de stekker uit het stopcontact en snijd de voedingskabel door. - Lever het apparaat en de voedingskabel in bij een servicecentrum of een publieke instelling voor afvalverwerking. Nederlands Svenska Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als huisafval behandeld kan worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een bevoegd inzamelingscentrum om de elektrische en elektronische onderdelen te recyclen. Door het product op de juiste wijze af te danken, draagt u bij om het milieu en de personen te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen die zouden kunnen voortkomen door een niet juiste behandeling van het product in de eindfase van haar leven. Voor meer informatie over de wijze van recyclen van het product, verzoeken wij u contact op te nemen met het plaatselijke bevoegde kantoor, uw dienst voor het afdanken van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht. Com/support EERSTE INSTALLATIE FÖRSTA INSTALLATIONEN H2O 1 2 MAX Plaats het lekbakje met roos- Haal het waterreservoir uit Spoel het reservoir en vul het Vul het koffiebonenreservoir. [. . . ] Svenska Nederlands 62 Instructies Instruktioner Indien, voor de spoeling, het reservoir niet tot het MAX niveau wordt gevuld, blijft de led knipperen en de machine kan vragen een andere cyclus uit te voeren; herhaal opnieuw de handelingen van punt 9 tot punt 13. Com/support 9 13 Herhaal de handelingen van Na de 2e spoeling gaat de led punt 9 tot punt 13; ga veruit en blijft alleen volgens verder met punt 15. sV Töm droppuppsamlaren och sätt tillbaka den på dess plats. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8750/11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8750/11 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag