Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8747

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8747. Wij hopen dat dit PHILIPS HD 8747 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8747 te teleladen.


PHILIPS HD 8747 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1116 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HD 8747 QUICK START GUIDE (4441 ko)
   PHILIPS HD 8747 (1135 ko)
   PHILIPS HD 8747 QUICK START GUIDE (4422 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD 8747

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING JAAR 09 2006/95/EG, 2004/108/EG SAECO INTERNATIONAL GROUP S. P. A Via Torretta, 240 - 40041 Gaggio Montano (Bo) - Italy verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE SUP 033R waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen: · Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen ­ Veiligheid ­ Algemene eisen - EN 60335-1 (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006) +A13 (2008). · Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-15 Bijzondere eisen voor toestellen voor verwarming van vloeistoffen EN 60 335-2-15 (2002) + A1 (2005) + A2 (2008) . Elektromagnetische velden Methoden voor de evaluatie en meting - EN 62233 (2008). · Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-14 Bijzondere eisen voor keukenmachines - EN 60335-2-14 (2006)+ A1 (2008). [. . . ] · Plaats 1 of 2 bekers/kopjes onder de uitlooppijpjes in overeenstemming met de gaatjes op het rooster. · Voor de afgifte van de koffie dient men de volgende toetsen in te drukken en weer los te laten: toets " " om een espressokoffie te verkrijgen; toets " " voor een slappe koffie. · Vervolgens wordt de afgiftecyclus gestart: druk één keer op de knop om 1 koffie te zetten; druk 2 keer achter elkaar op de knop om 2 koffie te zetten. In deze werkingsstand maalt en doseert de machine automatisch de juiste hoeveelheid koffie. De bereiding van twee koffie vereist twee maalcycli en twee afgiftecycli, die de machine automatisch uitvoert; deze optie wordt weergegeven door het continu branden van de led " ". · Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de schenkinrichting beginnen te stromen. · De koffieafgifte zal automatisch stoppen als het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte te onderbreken door op de eerder ingedrukte knop te drukken. Deze eigenschap zou de afgiftetijd lichtelijk kunnen verlengen, maar heeft als pluspunt de intense smaak van de koffie. Brandt continu Let op: in het begin kan er kort heet water uit de machine spuiten: gevaar voor brandwonden. Het heetwaterpijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen. Brandt continu · Alvorens heet water te verstrekken, controleer of de groene led "op temperatuur" " " continu brandt. Als de machine gereed is voor de afgifte van koffie, ga dan als volgt te werk: · Plaats een kannetje onder het stoompijpje (Pannarello, indien aanwezig). · Draai de keuzeschakelaar rechtsom tot het punt " " . · Schenk de gewenste hoeveelheid heet water; draai de keuzeschakelaar linksom tot de stand " " om de afgifte van heet water te stoppen. Een enkele keer zou het kunnen gebeuren dat na het draaien van de keuzeschakelaar er geen heet water uitkomt en dat de led " " langzaam knippert. In dat geval is het voldoende om te wachten totdat de led " " continu zal gaan branden om heet water te verkrijgen. Brandt continu Nederlands AFGIFTE VAN HEET WA TER · 10 · AFGIFTE VAN STOOM / CAPPUCCINO De stoom kan worden gebruikt om melk op te kloppen voor cappuccino, maar ook voor het verwarmen van dranken. Het uitlooppijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen. Belangrijke opmerking: meteen nadat men de stoom heeft gebruikt voor het opkloppen van de melk, dient men het stoompijpje (of de Pannarello indien aanwezig) te reinigen. Als de machine klaar is voor gebruik, dient men een kleine hoeveelheid heet water in een beker te schenken en de buitenkant van het stoompijpje (of Pannarello indien aanwezig) te reinigen. Dit garandeert een perfecte reiniging van alle onderdelen van eventuele melkresten. · Plaats een kannetje onder het stoompijpje (Pannarello, indien aanwezig). · Wanneer de machine klaar is voor de afgifte van koffie, draai de keuzeschakelaar linksom tot het punt " "; er zou restwater uit het stoompijpje (Pannarello, indien aanwezig) kunnen komen. · Wanneer de groene led " " continu brandt, begint de afgifte; er zal spoedig alleen stoom uit beginnen te komen. · Draai de keuzeschakelaar rechtsom en zet het in de positie " " om de stoomafgifte te stoppen. [. . . ] Indien de lade wordt geleegd voor de signalering, zal dit niet de teller van de koffiedik op nul zetten. Vul het reservoir met vers drinkwater en vul het watercircuit van de Snel knipperend machine zoals beschreven in paragraaf "Eerste inschakeling". Langzaam knipperend Koffie-unit niet aanwezig - Koffiediklade niet aanwezig - Serviceklep staat open - Kraantje NIET in de juiste stand voor de werking van de machine. De machine is bezig met de uitvoering van de spoelcyclus/zelfreiniging . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD 8747

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD 8747 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag