Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8745/21

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8745/21. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8745/21 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8745/21 te teleladen.


PHILIPS HD8745/21 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1116 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8745/21

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer deze handeling niet wordt uitgevoerd, zal uw apparaat ophouden met goed te werken. Houd de machine niet in een ruimte met temperaturen onder 0°C of 32°F. Het restwater in het verwarmingssysteem zou kunnen bevriezen en daardoor de machine kunnen beschadigen. Laat geen water in het reservoir staan, indien de machine gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden. [. . . ] € De machine is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, mentale of gevoelige capaciteiten of met onvoldoende ervaring en/of bekwaamheid, tenzij ze onder het toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en van wie ze instructies verkrijgen aangaande het gebruik van het apparaat. € Kinderen dienen in de gaten gehouden te worden om zich ervan te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen. Apparaat: haal de stekker uit het stopcontact en snijd het snoer door. Lever het apparaat en de voedingskabel in bij een servicecentrum of een publieke instelling voor afvalverwerking. Waarschuwingen • De machine is uitsluitend voorzien voor huishoudelijk gebruik en is niet aangewezen voor gebruik in ruimten zoals de mensa of keukens van winkels, kantoren, fabrieken of andere werkomgevingen. Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme ovens, verwarmingsapparaten of gelijksoortige warmtebronnen. Op het product of op de verpakking geeft aan dat Het symbool het product niet als huisafval behandeld kan worden, maar dat het ingeleverd dient te worden bij een bevoegd inzamelingscentrum om de elektrische en elektronische onderdelen te recyclen. Door het product op de juiste wijze af te danken, draagt u bij om het milieu en de personen te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen die zouden kunnen voortkomen door een niet juiste behandeling van het product in de eindfase van haar leven. Voor meer informatie over de wijze van recyclen van het product, verzoeken wij u contact op te nemen met het plaatselijke bevoegde kantoor, uw dienst voor afdanken van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht. Com/support Aanwijzingen voor de veiligheid 7 Säkerhetsanvisningar Nederlands Svenska SV - Säkerhetsanvisningar Maskinen är utrustad med skyddsanordning. Til de deksel op en haal het waterreservoir aan het hengsel uit de machine. Nu zal de machine de automatische reinigingscyclus van de melkkan starten. SCHENKINRICHTING VOOR WATER VATTENMUNSTYCKE PLAATSING VAN DE SCHENKINRICHTING VOOR WATER INSÄTTNING AV VATTENMUNSTYCKE Houd de schenkinrichting voor water een beetje schuin en plaats De pinnen van de schenkinhet in de geleiders van de machine. Com/support VERWIJDERING VAN SCHENKINRICHTING VOOR WATER BORTTAGNING AV VATTENMUNSTYCKET Instructies 13 Instruktioner Nederlands Druk op de toets onderaan de schenkinrichting voor water om Trek aan de schenkinrichting het te deblokkeren en til het iets op. Om in het menu SPECIAL DRANKEN te Plaats een kannetje onder de Selecteer de gewenste drank door op de toets schenkinrichting voor water. Onder speciale dranken zijn ook Latte Macchiato en warme melk beschikbaar. Wanneer het symbool wordt weergegeven, is het nodig de ontkalking uit te voeren. Wanneer deze handeling niet wordt uitgevoerd, zal het apparaat ophouden met goed te werken. Druk op de toets om de menu-ingang "MACHINE MENU" te Druk op de toets om de menu-ingang "ONDERHOUD" te selecselecteren; druk op de toets om in het menu te gaan. Vul de kan voor de helft met Plaats de kan en open de Druk op de toets . SV PLACE A CONTAINER UNDER CARAFE DISP SPOUT OK STEP 1/2 DESCALING PAUSE Plaats een kannetje (1, 5 l) onder de koffieschenkinrichting en Druk op de toets . Com/support Herhaal de beschreven handelingen van punt 9 tot punt 18; ga vervolgens verder met punt 22. [. . . ] SV POUR DETERGENT INTO CARAFE & FILL WITH WATER OK CARAFE CLEANING REFILL WATER TANK OK Plaats een kannetje (1, 5  l) onder de schenkinrichting. Open Druk op de toets de schenkinrichting voor de melk door het met de klok mee te draaien. De balk geeft de voort- afgifte het reservoir opnieuw gang van het proces aan. Com/support Instructies 19 Instruktioner Nederlands OK NL Leeg het bakje en plaats het terug onder de schenkinrichting. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8745/21

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8745/21 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag