Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8525/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8525/01. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8525/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8525/01 te teleladen.


PHILIPS HD8525/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2173 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8525/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] (36) •5• 1 Algemeen De koffiemachine is geschikt voor het zetten van 1 of 2 kopjes espresso en is voorzien van een zwenkbaar stoom- en heetwaterpijpje. De symbolen op de bedieningsknoppen aan de voorkant van het apparaat zijn gemakkelijk te begrijpen. De machine is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor continu professioneel gebruik. Men aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade in geval van: • Verkeerd gebruik dat niet in overeenstemming is met de beoogde doelen; • Reparaties die niet zijn uitgevoerd door erkende servicecentra; • Het onklaar maken van de voedingskabel; • Onklaar gemaakte onderdelen van de machine; • Gebruik van niet-originele reserveonderdelen en accessoires; • Wanneer het apparaat niet is ontkalkt en bij opslag in ruimten met temperaturen onder de 0°C. [. . . ] 18 Wanneer de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt, druk opnieuw op de toets " " om de koffieafgifte te stoppen. Wacht na het beëindigen van de afgifte enkele seconden; neem dan de kopjes met de koffie weg. 19 Wacht na beëindiging van de koffieafgifte dat de led (14) " " ophoudt met knipperen, haal daarna de onder druk staande filterhouder eruit door het van rechts naar links te draaien en gooi de koffiedik weg. € • • 9 Haal de filter voor gemalen koffie (22) uit de onder druk staande filterhouder (19). 10 Plaats de houder voor koffiepads (23) in de onder druk staande filterhouder (19) met de bolle kant naar beneden. 11 Plaats vervolgens de filter voor koffiepads (24) in de onder druk staande filterhouder (19). 14 Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. 15 Neem 1 voorverwarmd kopje en zet het onder de filterhouder; controleer of het goed onder de gaten is geplaatst waar de koffie uitstroomt. Wanneer de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt, druk opnieuw op de toets " " om de koffieafgifte te stoppen. Wacht na het beëindigen van de afgifte enkele seconden; neem dan het kopje met de koffie weg. 19 Wacht na beëindiging van de koffieafgifte dat de led 14 ophoudt met knipperen, haal daarna de onder druk staande filterhouder eruit door het van rechts naar links te draaien en gooi de gebruikte koffiepad weg. € • Belangrijke opmerking: De filter (24) en de houder voor koffiepads (23) dienen schoon gehouden te worden om een perfect resultaat te garanderen. € 8 Keuze van de soort koffie - Adviezen In principe kunnen alle in de handel verkrijgbare koffiesoorten worden gebruikt. Koffie is echter een natuurlijk product en de smaak ervan verandert naar gelang de herkomst en de melange; het wordt daarom aangeraden om verschillende soorten koffie te proberen om het type koffie te vinden dat het meest naar uw smaak is. Voor de beste resultaten raden wij u in ieder geval aan speciaal voor espressoapparaten bereide melanges te gebruiken. De koffie moet gelijkmatig uit de onder druk staande filterhouder stromen zonder te druppelen. De uitloopsnelheid van de koffie kan worden gewijzigd door de koffiedosis in het filter iets te veranderen en/of door koffie met een andere maalfijnheid te gebruiken. Opmerking: in de onder druk staande filterhouder blijft er een kleine hoeveelheid water over; dit is normaal en is te wijten aan de eigenschappen van de filterhouder zelf. Belangrijke opmerking: De filter (22) dient schoon gehouden te worden om een perfect resultaat te garanderen. € 11 • Nederlands Ga nu verder met de handelingen die zijn beschreven in de volgende paragrafen over de koffieafgifte. 3 Met koffiepads Saeco raadt het gebruik van per stuk verpakte ESE koffiepads aan om een beter resultaat in het kopje te krijgen en om de reiniging en de bereiding te vergemakkelijken. Het uitlooppijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen. [. . . ] Vul indien nodig het circuit volgens de aanwijzingen beschreven in de par. Na beëindiging van deze handeling, dient men de toetsen (11) " " en (12) " " 3 seconden ingedrukt te houden, hierdoor zal de led 15 " " uit gaan. De ontkalkingsoplossing moet afgedankt worden volgens de instructies van de constructeur en/of de geldende normen van het land waar het wordt gebruikt. 13 Filter "Intenza+" (optioneel) De waterfilter "INTENZA +" kan de kwaliteit van het water verbeteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8525/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8525/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag