Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8425

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8425. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8425 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8425 te teleladen.


PHILIPS HD8425 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2269 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8425

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Do not use the machine if the mains plug, the power cord or the machine itself is damaged. € The machine can be used by children of 8 years and upwards if they have previously been instructed on the correct use of the machine and made aware of the associated dangers or if they are supervised by an adult. € The machine may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking sufficient experience and/or skills if they have previously been instructed on the correct use of the machine and made aware of the associated dangers or if they are supervised by an adult. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Key to Machine Parts (Page 2) Control panel Water tank lid Hot water/steam knob Seat for accessories Water tank Cup holder rest Water recovery tray + grill (if any) Coffee brew unit (*) Steam wand (Pannarello) Power cord ON/OFF button Pressurized filter holder Ground coffee measuring scoop Ground coffee filter (single piece for 1 or 2 coffee(s)) (*) Coffee pod filter adapter (*) Coffee pod filter Selection knob "Machine on" light "Steam ready" light Coffee/Water light - "Machine ready" 1. [. . . ] Indien het reservoir vol raakt tijdens de cyclus, dient de afgifte gestopt te worden en het reservoir geleegd alvorens de handeling te voltooien. 2) - Spoel het reservoir en vul het met vers drinkwater; overschrijd niet het (MAX) niveau aangegeven in het reservoir. Verstrek de gehele inhoud van het waterreservoir door het stoom/heet waterpijpje (Pannarello); om de afgifte te stoppen, zet de selectieknop (17) in de stand " " en draai de kraan (3) rechtsom dicht. 13-14) - Plaats de filterhouder van onderen in de centrale unit (8) en draai deze van links naar rechts totdat deze geblokkeerd is. Vul opnieuw het reservoir en wacht tot de led "klaar voor gebruik" (20) aangaat. 19) - Verwijder de filterhouder uit de centrale unit door deze van rechts naar links te draaien en spoel het met vers drinkwater. Tijdens de koffieafgifte mag de onder druk staande filterhouder niet worden verwijderd door hem met de hand rechtsom te draaien. € • • • Tijdens deze handeling kan de led (20) "klaar voor gebruik" aan en uit gaan; dit is normaal en geen storing. Controleer voor gebruik of de heetwater-/stoomknop (3) dicht gedraaid is en of het waterreservoir van het apparaat voldoende water bevat. Druk op de ON/OFF toets (11); de led (18) gaat aan om aan te geven dat de machine ingeschakeld is. Wacht tot de led (20) "klaar voor gebruik" aangaat, nu is de machine klaar voor de koffieafgifte. € • • • • • • De accessoires voor de koffieafgifte zijn in een speciaal ontworpen ruimte opgeborgen om deze handelingen eenvoudig en snel te maken. Til de deksel (2) op voor de maatlepel voor gemalen koffie en/of de benodigde filters en neem het benodigde eruit (Afb. Indien nadat men de selectieknop (17) in de stand " " heeft gezet er GEEN koffie uitkomt, dient men de selectieknop (17) in de stand " " te zetten en de tabel "Oplossing van problemen" te raadplegen voordat men de filterhouder eruit haalt. € Opmerking: in de filterhouder blijft er een kleine hoeveelheid water over; dit is normaal en is te wijten aan de eigenschappen van de filterhouder zelf. € 87 • Nederlands De machine is nu gereed; zie de desbetreffende hoofdstukken voor meer informatie over de werking van de afgifte van koffie en stoom. 7) - Plaats de filter (14) in de onder druk staande filterhouder (12); bij het eerste gebruik is de filter al geplaatst. 14) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Deze beweging garandeert een perfecte werking van de onder druk staande filterhouder. 16) - Verwarm de onder druk staande filterhouder voor door de selectieknop (17) in de stand " " te zetten; het water zal beginnen uit de onder druk staande filterhouder te stromen (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie). 17) -Nadat men 50cc water uit het apparaat heeft laten stromen, dient men de selectieknop (17) in de stand " " te zetten om de afgifte te stoppen. 19) - Haal de filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien en gooi het restwater weg. [. . . ] 7 Herhaal de handelingen beschreven bij punt 6 totdat het waterreservoir geheel leeg is. Vul indien nodig het circuit volgens de aanwijzingen beschreven in de par. De ontkalkingsoplossing moet afgedankt worden volgens de instructies van de constructeur en/of de geldende normen van het land waar het wordt gebruikt. 10 Schakel de machine in door op de ON/OFF toets (11) te drukken; draai de selectieknop (17) in de stand " " en schenk de gehele inhoud van het reservoir door de filterhouder. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8425

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8425 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag