Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8423/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8423/01. Wij hopen dat dit PHILIPS HD 8423/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8423/01 te teleladen.


PHILIPS HD 8423/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2288 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD 8423/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Vorgehensweise für die Entlüftung des Systems, die im Abschn. Um die Maschine erneut einzuschalten, muss lediglich die Taste ON/OFF (11) gedrückt werden. € 45 • Français 13 DÉPANNAGE Panne Causes possibles Solution La machine ne se met pas en La machine n'est pas branchée sur le réBrancher la machine sur le réseau électrique. Las ilustraciones a las que se hace referencia en el texto se encuentran en las primeras páginas del manual. [. . . ] Til de deksel (2) op voor de maatlepel voor gemalen koffie en/of de benodigde filters en neem het benodigde eruit (Afb. Indien nadat men de selectieknop (17) in de stand " " heeft gezet er GEEN koffie uitkomt, dient men de selectieknop (17) in de stand " " te zetten en de tabel "Oplossing van problemen" te raadplegen voordat men de filterhouder eruit haalt. 7) - Plaats de filter (14) in de onder druk staande filterhouder (12); bij het eerste gebruik is de filter al geplaatst. 14) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Deze beweging garandeert een perfecte werking van de onder druk staande filterhouder. 16) - Verwarm de onder druk staande filterhouder voor door de selectieknop (17) in de stand " " te zetten; het water zal beginnen uit de onder druk staande filterhouder te stromen (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie). 17) -Nadat men 50cc water uit het apparaat heeft laten stromen, dient men de selectieknop (17) in de stand " " te zetten om de afgifte te stoppen. 19) - Haal de filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien en gooi het restwater weg. Met de speciale filter (14) waarmee de machine is uitgerust, hoeft het filter niet te worden verwisseld om één of twee kopjes koffie te verkrijgen. 19) - Haal de onder druk staande filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien en gooi het restwater weg. 14) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Neem 1 voorverwarmd kopje en zet het onder de filterhouder; controleer of het goed onder de gaten is geplaatst waar de koffie uitstroomt. 17) - Wanneer de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt, draai de selectieknop (17) in de stand " " om de koffieafgifte te stoppen; neem het kopje met de koffie weg. 19) - Wacht na de afgifte enkele seconden, neem de filterhouder weg en gooi de gebruikte koffiepad weg. in principe kunnen alle in de handel verkrijgbare koffiesoorten worden gebruikt. Koffie is echter een natuurlijk product en de smaak ervan verandert naar gelang de herkomst en de melange; het verdient dus de voorkeur om verschillende soorten te proberen om het type koffie te vinden dat het meest naar uw smaak is. Voor de beste resultaten raden wij u echter aan speciaal voor espressoapparaten bereide melanges te gebruiken. De koffie moet gelijkmatig uit de onder druk staande filterhouder stromen zonder te druppelen. De uitloopsnelheid van de koffie kan worden gewijzigd door de koffiedosis in het filter iets te veranderen en/of door koffie met een andere maalfijnheid te gebruiken. Saeco raadt het gebruik van per stuk verpakte ESE koffiepads aan om een beter resultaat in het kopje te krijgen en om de reiniging en de bereiding te vergemakkelijken. Het uitlooppijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen. € • • • • • • • • • Tijdens deze handeling kan de led (20) "klaar voor gebruik" aan en uit gaan; dit is normaal en geen storing. [. . . ] Schakel vervolgens de machine uit met de ON/OFF toets (11) en laat deze gedurende 3 minuten uit. 7 Herhaal de handelingen beschreven bij punt 6 totdat het waterreservoir geheel leeg is. 10 Schakel de machine in door op de ON/OFF toets (11) te drukken; draai de selectieknop (17) in de stand " " en schenk de gehele inhoud van het reservoir door de filterhouder. Draai de kraan voor de afgifte van water (3) open door deze linksom te draaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD 8423/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD 8423/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag