Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8325/71

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8325/71. Wij hopen dat dit PHILIPS HD8325/71 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD8325/71 te teleladen.


PHILIPS HD8325/71 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2191 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD8325/71

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Machine Location Place the coffee machine in a safe place, where there will be no danger of overturning or injury. Key to Machine Components (Page 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Control panel Water tank lid Hot water/steam knob Seat for accessories Water tank Cup holder rest Water recovery tray + grill Brew unit Steam wand (Pannarello) Power cord ON/OFF button Pressurized filter holder Ground coffee measuring scoop Ground coffee filter (single piece for 1 or 2 coffee(s)) Pod filter adapter Coffee pod filter Selection knob "Machine on" light "Steam ready" light Coffee/Water light - "Machine ready" Cleaning Before cleaning the machine, turn it off by pressing the ON/OFF button, then pull out the plug from the socket. 2 Installation Instructions Before installing the machine, read the following safety instructions carefully: • Place the machine in a safe place; • Make sure children cannot play with the machine; • Do not place the machine on hot surfaces or near open flames. € 16 • • • • • • • • • • • • • • • • The machine is now ready; please see related sections for operating details on how to brew coffee and dispense steam. [. . . ] € 58 • • • • • • • • • De machine is nu gereed; zie de desbetreffende hoofdstukken voor meer informatie over de werking van de afgifte van koffie en stoom. Tijdens de koffieafgifte mag de onder druk staande filterhouder niet worden verwijderd door hem met de hand rechtsom te draaien. € • • • Tijdens deze handeling kan de led (20) "klaar voor gebruik" aan en uit gaan; dit is normaal en geen storing. Controleer voor gebruik of de heetwater-/stoomknop (3) dicht gedraaid is en of het waterreservoir van het apparaat voldoende water bevat. Druk op de schakelaar ON/OFF (11) en zet het in de stand "I". Wacht tot de led (20) "klaar voor gebruik" aangaat, nu is de machine klaar voor de koffieafgifte. € • • De accessoires voor de koffieafgifte zijn in een speciaal ontworpen ruimte opgeborgen om deze handelingen eenvoudig en snel te maken. Til de deksel (2) op voor de maatlepel voor gemalen koffie en/of de benodigde filters en neem het benodigde eruit (Afb. Opmerking: in de filterhouder blijft er een kleine hoeveelheid water over; dit is normaal en is te wijten aan de eigenschappen van de filterhouder zelf. Belangrijke Opmerking: De filter (14) dient schoon gehouden te worden om een perfect resultaat te garanderen. Verstrek de gehele inhoud van het waterreservoir door het stoom/heet waterpijpje (Pannarello); om de afgifte te stoppen, zet de selectieknop (17) in de stand " " en draai de kraan (3) rechtsom dicht. 13-14) - Plaats de filterhouder van onderen in de centrale unit (8) en draai deze van links naar rechts totdat deze geblokkeerd is. Vul opnieuw het reservoir en wacht tot de led "klaar voor gebruik" (20) aangaat. 19) - Verwijder de filterhouder uit de centrale unit door deze van rechts naar links te draaien en spoel het met vers drinkwater. 7) - Plaats de filter (14) in de onder druk staande filterhouder (12); bij het eerste gebruik is de filter al geplaatst. 14) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Laat het handvat van de onder druk staande filterhouder los, het handvat draait lichtjes naar links. 16) - Verwarm de onder druk staande filterhouder voor door de selectieknop (17) in de stand " " te zetten; het water zal beginnen uit de onder druk staande filterhouder te stromen (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie). 17) -Nadat men 150cc water uit het apparaat heeft laten stromen, dient men de selectieknop (17) in de stand " " te zetten om de afgifte te stoppen. 19) - Haal de filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien en gooi het restwater weg. Met de speciale filter (14) waarmee de machine is uitgerust, hoeft het filter niet te worden verwisseld om één of twee kopjes koffie te verkrijgen. 8) - Doe 1-1, 5 maatlepels voor één enkele koffie of 2 afgestreken maatlepels voor dubbele koffie erin; ontdoe de rand van de filterhouder van de koffieresten. [. . . ] 2) - Giet de HELFT van de inhoud van de fles met geconcentreerd ontkalkingsmiddel van Saeco in het waterreservoir van het apparaat en vul het met vers drinkwater tot het MAX niveau. 21) - Neem (zoals beschreven in hoofdstuk 7 van de handleiding) 2 kopjes water (circa 150 ml per kopje) uit het stoom/ heet waterpijpje; schakel vervolgens de machine uit met de schakelaar ON/OFF (11) en het in de stand "0" te zetten. 5 Laat het ontkalkingsmiddel voor circa 15-20 minuten inwerken terwijl de machine uitgeschakeld is. Schakel vervolgens de machine uit met de schakelaar ON/OFF (11) en laat deze gedurende 3 minuten uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD8325/71

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD8325/71 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag