Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8325

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8325. Wij hopen dat dit PHILIPS HD 8325 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 8325 te teleladen.


PHILIPS HD 8325 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1733 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HD 8325 (1753 ko)
   PHILIPS HD8325 ANNEXE 4 (1260 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD 8325

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] The machine is not connected to the Connect the machine to the electrical network. Die Vorgehensweise für die Entlüftung des Systems, die im Abschn. La machine ne se met pas en La machine n'est pas branchée sur le réBrancher la machine sur le réseau électrique. Las figuras que remiten al texto se encuentran en las primeras páginas del manual. [. . . ] Tijdens de koffieafgifte mag de onder druk staande filterhouder niet worden verwijderd door hem met de hand rechtsom te draaien. Tijdens deze handeling kan de led (20) "klaar voor gebruik" aan en uit gaan; dit is normaal en geen storing. Controleer voor gebruik of de heetwater-/stoomknop (3) dicht gedraaid is en of het waterreservoir van het apparaat voldoende water bevat. Wacht tot de led (20) "klaar voor gebruik" aangaat, nu is de machine klaar voor de koffieafgifte. De accessoires voor de koffieafgifte zijn in een speciaal ontworpen ruimte opgeborgen om deze handelingen eenvoudig en snel te maken. Til de deksel (2) op voor de maatlepel voor gemalen koffie en/of de benodigde filters en neem het benodigde eruit (Afb. 7) - Plaats de filter (14) in de onder druk staande filterhouder (12); bij het eerste gebruik is de filter al geplaatst. 14) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Laat het handvat van de onder druk staande filterhouder los, het handvat draait lichtjes naar links. 16) - Verwarm de onder druk staande filterhouder voor door de selectieknop (17) in de stand " " te zetten; het water zal beginnen uit de onder druk staande filterhouder te stromen (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie). 17) -Nadat men 150cc water uit het apparaat heeft laten stromen, dient men de selectieknop (17) in de stand " " te zetten om de afgifte te stoppen. 19) - Haal de filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien en gooi het restwater weg. Met de speciale filter (14) waarmee de machine is uitgerust, hoeft het filter niet te worden verwisseld om één of twee kopjes koffie te verkrijgen. 8) - Doe 1-1, 5 maatlepels voor één enkele koffie of 2 afgestreken maatlepels voor dubbele koffie erin; ontdoe de rand van de filterhouder van de koffieresten. 14) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. 15) - Neem 1 of 2 voorverwarmde kopjes en zet ze onder de onder druk staande filterhouder; controleer of ze correct onder de gaten zijn geplaatst waar de koffie uitstroomt. Wanneer de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt, draai de selectieknop (17) in de stand " " om de koffieafgifte te stoppen. Wacht na het beëindigen van de afgifte enkele seconden; neem dan de kopjes met de koffie weg (Afb. 19) - Neem de onder druk staande filterhouder weg en gooi het koffiedik weg. Opmerking: in de filterhouder blijft er een kleine hoeveelheid water over; dit is normaal en is te wijten aan de eigenschappen van de filterhouder zelf. Belangrijke Opmerking: De filter (14) dient schoon gehouden te worden om een perfect resultaat te garanderen. De koffie moet gelijkmatig uit de onder druk staande filterhouder stromen zonder te druppelen. [. . . ] 21) - Neem (zoals beschreven in hoofdstuk 7 van de handleiding) 2 kopjes water (circa 150 ml per kopje) uit het stoom/ heet waterpijpje; schakel vervolgens de machine uit met de schakelaar ON/OFF (11) en het in de stand "0" te zetten. 5 Laat het ontkalkingsmiddel voor circa 15-20 minuten inwerken terwijl de machine uitgeschakeld is. Schakel vervolgens de machine uit met de schakelaar ON/OFF (11) en laat deze gedurende 3 minuten uit. 7 Herhaal de handelingen beschreven bij punt 6 totdat het waterreservoir geheel leeg is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD 8325

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD 8325 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag