Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7874/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7874/10. Wij hopen dat dit PHILIPS HD7874/10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7874/10 te teleladen.


PHILIPS HD7874/10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10688 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD7874/10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] If you have not used the coffee machine for one day, you have to flush it with fresh water before you use it again (see chapter ‘Brewing SENSEO® coffee, section ‘Flushing the machine after a day of non-use’). €• This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety. •• Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine. €• Do not use the machine if the plug, the mains cord or the machine itself is damaged. [. . . ] 6 Zet een kom met een inhoud van minstens 1, 5 liter onder de tuit om het ontkalkermengsel op te vangen. Indd 85 6/18/12 4:54 PM Nederlands 7 Wanneer de aan/uitknop ononderbroken brandt, houdt u de 1-kops knop q en de 2-kops knop qq tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt tot u een piepje hoort. Laat de knoppen los zodra de lampjes en de gekozen koffiesterkte uitgaan. D Opmerkingen: Vul het waterreservoir niet met gebruikt heet water of met het gebruikte ontkalkermengsel. 2 Kantel het waterreservoir en plaats de onderkant terug op de machine (1). Duw vervolgens de bovenkant van het waterreservoir naar de machine (2). •• Het CALC-lampje en de aan/uitknop knipperen tijdens de ontkalkingscyclus. €• Tijdens de ontkalkingscyclus komt er met tussenpozen water uit de machine. D Opmerking: Als u de 1-kop en 2-kops knop langer dan 3 seconden ingedrukt houdt, wordt de ontkalkingscyclus niet gestart. Houd in dat geval de 1-kops knop en de 2-kops knop opnieuw tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. 3 Plaats de 1-kops padhouder q met een gebruikte koffiepad in de koffiemachine. 2 Doorspoelen na ontkalken 1 4 Spoel het waterreservoir schoon onder de kraan en vul het dan tot de bovenkant met schoon water. Zet een kom met een inhoud van minstens 1, 5 liter onder de koffietuit om het water op te vangen. Indd 86 6/18/12 4:54 PM 5 Houd de 1-kops knop q en de 2-kops knop qq tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt tot u een piepje hoort om de doorspoelcyclus te starten. 10 Milieu •• Gooi de machine aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever deze in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om hem te laten recyclen. Verwijder de gebruikte pad en maak de padhouder schoon na de doorspoelcyclus om te voorkomen dat het zeefje in het midden verstopt raakt. 7 Herhaal stap 1 tot en met 6 om ervoor te zorgen dat de machine schoon is. 8 Na de ontkalkingscyclus en de doorspoelcycli gaat het CALC-lampje uit en schakelt de machine automatisch uit. 6 11 Garantie en service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem ondervindt, bezoek dan de ondersteuningspagina op de Philips-website (www. Com/support) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. het telefoonnummer vindt u in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw plaatselijke Philips-dealer. [. . . ] U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens). Milieu -- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. €1) Garantie en ondersteuning Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan www. Problemen oplossen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD7874/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD7874/10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag