Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 7827/50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 7827/50. Wij hopen dat dit PHILIPS HD 7827/50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 7827/50 te teleladen.


PHILIPS HD 7827/50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5345 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HD 7827/50 QUICK STARTING GUIDE (1584 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD 7827/50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat. Let op Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak en voorkom dat het netsnoer in contact komt met hete oppervlakken. [. . . ] Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er tijdens het koffiezetten problemen optreden en voordat u het apparaat gaat schoonmaken. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals: - in keukens (voor personeel) in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; - in boerderijen; - door gasten in hotels, motels en andere overnachtingsmogelijkheden; - in Bed & Breakfasts. Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Voor het eerste gebruik 1 Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond. 2 Vul het waterreservoir tot aan de MAX-aanduiding met koud water (fig. 2 Vul het waterreservoir tot aan het gewenste niveau met koud water (fig. Met een vol waterreservoir kunt u 4 grote koppen (120 ml) of 6 kleine koppen (80 ml) zetten. Opmerking: De streepjes op het waterniveauvenster komen overeen met grote koppen. Vervangen U kunt een nieuwe kan bestellen bij uw plaatselijke Philips-dealer of een Philips-servicecentrum onder typenummer HD7943. Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. Garantie en service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www. Nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het `worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer. Problemen oplossen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land. Neem in alle andere gevallen contact op met het Philips Consumer Care Centre. [. . . ] Neem in alle andere gevallen contact op met het Philips Consumer Care Centre. Controleer of: - het waterreservoir niet tot boven het MAX-niveau is gevuld. Neem in alle andere gevallen contact op met het Philips Consumer Care Centre. Controleer of: - de filterhouder niet is overstroomd omdat er te veel gemalen koffie in het filterzakje zit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD 7827/50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD 7827/50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag