Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7826

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7826. Wij hopen dat dit PHILIPS HD7826 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7826 te teleladen.


PHILIPS HD7826 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1862 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD7826

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sie haben die 1-Tasse-Taste und die 2-TassenTaste gleichzeitig gedrückt. Spülen Sie die SENSEO® Kaffeemaschine durch, bevor Sie die erste Tasse Kaffee zubereiten. -  ährend das Gerät aufheizt, können Sie die Anzahl an Tassen wählen, die Sie W zubereiten möchten. Drücken Sie S hierzu dieselbe Taste (1-Tasse-Taste oder die 2-Tassen-Taste), die Sie zur Zubereitung des Kaffees gedrückt haben. [. . . ] -- Houd de machine en het snoer buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud. -- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. -- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Let op -- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer niet zelf het apparaat te repareren, omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen. -- Gebruik nooit gewone gemalen koffie of gescheurde pads in het SENSEO® apparaat, aangezien hierdoor het apparaat verstopt raakt. CALC -- Plaats het apparaat niet op een warmhoudplaat of naast een hete oven, verwarmingselement of vergelijkbare warmtebron. -- Controleer altijd of de tuit, het lekbakje en de koffiecollector op hun plek zitten als u koffie zet. -- Gebruik het SENSEO® apparaat niet in combinatie met waterontharders gebaseerd op uitwisseling met natrium. Als u dit niet doet, kan dit tot gevolg hebben dat het apparaat het niet meer goed doet. -- Deze machine is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. De machine is niet bedoeld voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare werkomgevingen en ook niet voor gebruik door gasten van hotels, motels, bed & breakfasts en andere verblijfsaccommodaties. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden. Com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens). Recycling -- Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EG. win inlichtingen in over de gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels en gooi het product nooit weg bij het gewone huishoudelijke afval. Door u op de juiste manier van oude producten te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid (fig. Vorstvrije opslag Als u het apparaat al hebt gebruikt en het dus al met water is doorgespoeld, mag u het daarna alleen maar gebruiken en opbergen in een vorstvrije ruimte. Garantie en ondersteuning Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar www. De aankoop van het Philips SENSEO® koffiezetapparaat put geen enkel recht uit dat D. [. . . ] Gebruik geen koppen die te groot zijn, omdat de koffie dan sneller afkoelt. Als u de machine niet wilt ontkalken, drukt u op de aan/uitknop om de machine uit te schakelen. Als u de machine wel wilt ontkalken, onderbreekt u de ontkalkingscyclus niet en laat u het apparaat werken totdat het waterreservoir leeg is. Boven het MIN-niveau als u 1 kopje wilt zetten); Het apparaat is Neem contact op met het Philips Consumer Care opgeslagen geweest Centre in uw land. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD7826

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD7826 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag