Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7825/68 SENSEO VIVA CAFE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7825/68 SENSEO VIVA CAFE. Wij hopen dat dit PHILIPS HD7825/68 SENSEO VIVA CAFE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7825/68 SENSEO VIVA CAFE te teleladen.


PHILIPS HD7825/68 SENSEO VIVA CAFE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1863 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD7825/68 SENSEO VIVA CAFE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Deze machine kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. -- Houd de machine en het snoer buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud. -- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. [. . . ] -- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Let op -- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer niet zelf het apparaat te repareren, omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen. -- Gebruik nooit gewone gemalen koffie of gescheurde pads in het SENSEO® apparaat, aangezien hierdoor het apparaat verstopt raakt. CALC -- Plaats het apparaat niet op een warmhoudplaat of naast een hete oven, verwarmingselement of vergelijkbare warmtebron. -- Controleer altijd of de tuit, het lekbakje en de koffiecollector op hun plek zitten als u koffie zet. -- Gebruik het SENSEO® apparaat niet in combinatie met waterontharders gebaseerd op uitwisseling met natrium. Als u dit niet doet, kan dit tot gevolg hebben dat het apparaat het niet meer goed doet. -- Deze machine is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. De machine is niet bedoeld voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare werkomgevingen en ook niet voor gebruik door gasten van hotels, motels, bed & breakfasts en andere verblijfsaccommodaties. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden. Zorg er altijd voor dat de padhouders schoon zijn en de zeef niet verstopt zit om te voorkomen dat er een vacuüm ontstaat. Als de zeef verstopt zit, gebruik dan een afwasborstel om deze te ontstoppen. Als u de zeef niet goed met de afwasborstel kunt ontstoppen, doet u de padhouder in het apparaat en ontkalkt u het apparaat (zie hoofdstuk ‘CALC’). Alleen HD7828: gebruik de koffiesterkteknop om sterkere koffie te zetten door een kleiner volume te selecteren. Geeft u de voorkeur aan een krachtigere smaak, dan zijn sterkere SENSEO® koffiepadvarianten verkrijgbaar. Zorg ervoor dat u de koffiepad(s) goed in het midden van de padhouder plaatst en zorg ervoor dat de koffie gelijkmatig over de pad is verdeeld; De SENSEO® koffie is te sterk. Geeft u de voorkeur aan een zachtere smaak, dan zijn mildere SENSEO® koffiepadvarianten verkrijgbaar. HD7828: gebruik de koffiesterkteknop om minder sterke koffie te zetten. Gebruik geen koppen die te groot zijn, omdat de koffie dan sneller afkoelt. Als u de machine niet wilt ontkalken, drukt u op de aan/uitknop om de machine uit te schakelen. Als u de machine wel wilt ontkalken, onderbreekt u de ontkalkingscyclus niet en laat u het apparaat werken totdat het waterreservoir leeg is. [. . . ] Als u de machine niet wilt ontkalken, drukt u op de aan/uitknop om de machine uit te schakelen. Als u de machine wel wilt ontkalken, onderbreekt u de ontkalkingscyclus niet en laat u het apparaat werken totdat het waterreservoir leeg is. Boven het MIN-niveau als u 1 kopje wilt zetten); Het apparaat is Neem contact op met het Philips Consumer Care opgeslagen geweest Centre in uw land. Spoel het SENSEO® koffiezetapparaat voordat u de eerste kop koffie zet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD7825/68 SENSEO VIVA CAFE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD7825/68 SENSEO VIVA CAFE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag