Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7761

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7761. Wij hopen dat dit PHILIPS HD7761 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7761 te teleladen.


PHILIPS HD7761 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3556 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD7761

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud. -- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. -- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat. -- Raak de maalschijven van het apparaat niet aan, vooral niet wanneer het apparaat is aangesloten op netspanning. [. . . ] Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare werkomgevingen en ook niet voor gebruik door gasten van hotels, motels, bed & breakfasts en andere verblijfsaccommodaties. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens). Milieu -- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. Garantie en ondersteuning Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan www. Problemen oplossen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie hieronder, ga dan naar www. Com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land. Mogelijke oplossing Controleer of het voltage dat is aangegeven op de koffiezetter overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de aan-uitknop op de voorzijde van het apparaat om de koffiezetter in te schakelen. Zorg ervoor dat het aantal koppen dat u instelt met de 2-10-kops knop overeenkomt met de hoeveelheid water in het waterreservoir. Als u koffiebonen gebruikt, zorg er dan voor dat u niet op de knop voor voorgemalen koffie drukt, aangezien hierdoor de molen wordt uitgeschakeld. Controleer of het gekozen aantal koppen overeenkomt met de hoeveelheid water in het waterreservoir. Zorg ervoor dat de hoeveelheid voorgemalen koffie in het filter in overeenstemming is met de hoeveelheid water in het waterreservoir. bedenk daarbij wel dat het apparaat al het water in het waterreservoir gebruikt. Gebruik meer voorgemalen koffie of minder water om sterkere koffie te verkrijgen. Indd 22 7/24/13 11:23 AM Nederlands 23 Probleem Het filter stroomt over wanneer ik de kan tijdens het koffiezetten uit de koffiezetter verwijder. [. . . ] NL  het eerste gebruik dient u de Voor koffiezetter eenmaal door te spoelen. Schakel de molen uit en start het koffiezetten zonder koffie om het overtollige water uit het reservoir te laten lopen. U Experimenteer met verschillende koffiesterkten en de maalsterkteknop om te ontdekken welke stand u het prettigst vindt of gebruik minder water om uw koffie sterker te maken. NL  Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof en spoel het ook niet af onder de kraan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD7761

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD7761 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag