Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7698/50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7698/50. Wij hopen dat dit PHILIPS HD7698/50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7698/50 te teleladen.


PHILIPS HD7698/50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1717 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD7698/50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Gebruik het apparaat niet indien het netsnoer, de stekker of het apparaat zelf beschadigd is. - Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. - Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. [. . . ] - Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat. - Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak en voorkom dat het netsnoer in contact komt met hete oppervlakken. - Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er tijdens het koffiezetten problemen optreden en voordat u het apparaat gaat schoonmaken. Dompel de thermoskan nooit in water of een andere vloeistof om te voorkomen dat er vloeistof tussen de wanden loopt. Om lekkage te voorkomen dient u de thermoskan altijd rechtop te houden wanneer deze gevuld is. Tijdens het koffiezetten worden het onderste deel van het apparaat en de onderkant van de thermoskan heet. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Draai het deksel met behulp van het opstaande randje naar links totdat de pijl op de kan naar het verwijdersymbool op het deksel wijst. Tip U kunt hardnekkige bruine aanslag verwijderen door de kan met warm water te vullen en er een lepel soda aan toe te voegen. Het apparaat meet de hoeveelheid kalkvorming en geeft aan wanneer het moet worden ontkalkt. - HD7690: het woord CALC verschijnt op het display wanneer u het apparaat moet ontkalken (fig. - HD7698/50/HD7686: het gele ontkalkingslampje gaat branden wanneer u het apparaat moet ontkalken (fig. U kunt het apparaat als volgt ontkalken: 1 Vulhetwaterreservoirmetblankeazijn(4%azijnzuur). Laat het apparaat 3 minuten afkoelen voordat u met de tweede koffiezetcyclus begint. Vervangen U kunt een nieuwe glazen kan bestellen bij uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum onder typenummer HD7985/30 (donkergrijs) of HD7986/90 (zwart). [. . . ] Laat het apparaat 3 minuten afkoelen voordat u met de tweede koffiezetcyclus begint. Vervangen U kunt een nieuwe glazen kan bestellen bij uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum onder typenummer HD7985/30 (donkergrijs) of HD7986/90 (zwart). U kunt een nieuwe thermoskan bestellen bij uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum onder typenummer HD7988/90. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD7698/50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD7698/50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag