Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7567/20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7567/20. Wij hopen dat dit PHILIPS HD7567/20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7567/20 te teleladen.


PHILIPS HD7567/20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3148 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD7567/20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] €• Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. €• Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. €• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. €• Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. [. . . ] 2 Timer (alleen HD7567) U kunt de timer gebruiken om vooraf de tijd in te stellen waarop u wilt dat de koffiezetter koffie gaat zetten. D Opmerking: Als u de timerfunctie wilt gebruiken, dient u eerst te controleren of de kloktijd juist is ingesteld. U kunt de huidige tijd alleen instellen als het apparaat is uitgeschakeld (zie ‘De kloktijd instellen (HD7567)’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’). D Opmerking: Na een stroomstoring moet u de kloktijd en de timer opnieuw instellen. €• Het display toont de ingestelde tijd waarop het apparaat automatisch wordt ingeschakeld. B Waarschuwing: Na het indrukken van de timerknop wordt de normale tijd weer weergegeven zodra u de uur- of minutenknop meer dan 5 seconden niet indrukt. Druk een of meerdere keren op de ‘H’-knop om de uren in te stellen (fig. Druk een of meerdere keren op de ‘M’-knop om de minuten in te stellen (fig. €• Als u de uur- of minutenknop meer dan 5 seconden niet meer hebt ingedrukt, wordt de normale tijd weer weergegeven. Het gele timerlampje gaat branden om aan te geven dat de timer is ingesteld. Volg stap 1 tot en met 8 van ‘Koffiezetten’ om het apparaat klaar te maken om koffie te zetten. 1 Druppelstop •• Het druppelstopsysteem voorkomt dat koffie door het filter op de warmhoudplaat druppelt wanneer u de kan na of tijdens het koffiezetten uit het apparaat neemt. 2 Beschermende stootrand (alleen HD7567/HD7562) •• De kan heeft een verwijderbare stootrand die helpt voorkomen dat de kan breekt (fig. 3 Aromaverdeler •• Het mengpijpje dat is bevestigd aan het kandeksel, zorgt ervoor dat de koffie door de kan circuleert en dat het aroma optimaal wordt verdeeld (fig. 4 Koffie opwarmen in de magnetron 2 3 Als u koffie wilt opwarmen in de magnetron, kunt u de kan in de magnetron plaatsen, zelfs met de stootrand erom. B Waarschuwing: Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken. 1 Filterhouder U dient de filterhouder regelmatig schoon te maken om een opeenhoping van koffieresten te voorkomen. €• Alle typen behalve HD7564: trek het afdekscherm van de filterhouder af (fig. €• HD7564: druk de pinnen aan de onderzijde van de filterhouder samen (1) en verwijder het afdekscherm (2) (fig. €• Alle typen behalve HD7564: maak het plastic afdekscherm schoon in warm water met een beetje afwasmiddel of in de vaatwasmachine. [. . . ] Com/support) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. het telefoonnummer vindt u in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw plaatselijke Philips-dealer. 11 Problemen oplossen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD7567/20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD7567/20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag