Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7565/20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7565/20. Wij hopen dat dit PHILIPS HD7565/20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7565/20 te teleladen.


PHILIPS HD7565/20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1645 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD7565/20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. - Laat het snoer niet over de rand hangen van de tafel of het aanrecht waarop het apparaat staat. Let op - Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak en voorkom dat het netsnoer in contact komt met hete oppervlakken. - Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken en als er tijdens het koffiezetten problemen optreden. [. . . ] - Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken en als er tijdens het koffiezetten problemen optreden. - Dompel de thermoskan nooit in water of een andere vloeistof, omdat er hierdoor water tussen de wanden van de thermoskan zou kunnen lopen. - Om lekkage te voorkomen dient u de thermoskan altijd rechtop te houden wanneer deze gevuld is. - Tijdens het koffiezetten worden het onderste deel van het apparaat en de onderkant van de thermoskan heet. - Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals: - in keukens (voor personeel) in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; - in boerderijen; - door gasten in hotels, motels en andere verblijfsaccommodaties; - in Bed & Breakfast-achtige omgevingen. Automatische uitschakeling Voor uw gemak en extra veiligheid is dit apparaat uitgerust met een automatische uitschakelfunctie. Wanneer u voor het eerst de stekker in het stopcontact steekt, worden het apparaat en het aan-lampje mogelijk ingeschakeld. In dit geval zal het apparaat binnen ongeveer 30 seconden uitschakelen. Naleving van richtlijnen Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. 20) garantie en service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem ondervindt, bezoek dan de ondersteuningspagina op de Philips-website (www. Com/support) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. het telefoonnummer vindt u in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw plaatselijke Philips-dealer. Problemen oplossen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie hieronder, ga dan naar www. Com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land. Het apparaat is uitgerust met een automatische uitschakelfunctie en kan niet handmatig worden uitgeschakeld. Na het koffiezetten schakelt het apparaat automatisch uit (wanneer het waterreservoir leeg is) en gaat het lampje uit. Als er tijdens het koffiezetten problemen optreden, kunt u het apparaat uitsluitend uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te halen. [. . . ] Na het koffiezetten schakelt het apparaat automatisch uit (wanneer het waterreservoir leeg is) en gaat het lampje uit. Als er tijdens het koffiezetten problemen optreden, kunt u het apparaat uitsluitend uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te halen. De maatverdeling aan de linkerzijde is voor grote koppen (120 ml) (fig. De koffie blijft langer heet als u een volle kan (of minstens een halve kan) zet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD7565/20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD7565/20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag