Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7479

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7479. Wij hopen dat dit PHILIPS HD7479 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7479 te teleladen.


PHILIPS HD7479 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1401 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD7479

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden. Ontkalken Ontkalk uw koffiezetter wanneer het apparaat buitensporig veel stoom produceert of wanneer het koffiezetten langer duurt. [. . . ] Probleem Oplossing Belangrijk Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Waarschuwing -- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. -- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. -- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. -- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. -- Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. -- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud. -- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. -- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat. Let op -- Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak en voorkom dat het netsnoer in contact komt met hete oppervlakken. -- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken en als er tijdens het koffiezetten problemen optreden. -- De filterhouder, het onderste deel van het apparaat, de warmhoudplaat en de kan met koffie zijn heet tijdens het koffiezetten en tot u het apparaat uitschakelt. -- Plaats de kan niet op het fornuis of in de magnetron om de koffie opnieuw op te warmen. -- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals: -- In keukens (voor personeel) in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; -- In boerderijen; -- Door gasten in hotels, motels en andere verblijfsaccommodaties; -- In Bed & Breakfast-achtige omgevingen. Controleer of het voltage dat is aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Zorg ervoor dat u de kan met de schenktuit richting het apparaat op de warmhoudplaat plaatst (niet zijwaarts). [. . . ] U kunt hardnekkige bruine aanslag verwijderen door de geïsoleerde kan met heet water te vullen en er een lepel soda aan toe te voegen. Leeg vervolgens de kan en verwijder de bruine aanslag met een zachte borstel. Controleer of de filterhouder goed in het apparaat zit (zie afbeelding 3 in het hoofdstuk ). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD7479

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD7479 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag