Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7458/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7458/00. Wij hopen dat dit PHILIPS HD7458/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7458/00 te teleladen.


PHILIPS HD7458/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1082 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD7458/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Waarschuwing -- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. -- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. -- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. [. . . ] -- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. -- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. -- Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. -- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud. -- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. -- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat. Let op -- Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak en voorkom dat het netsnoer in contact komt met hete oppervlakken. -- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken en als er tijdens het koffiezetten problemen optreden. Problemen oplossen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie hieronder, ga dan naar www. Com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land. Probleem Oplossing Probleem Oplossing Gebruik het juiste formaat filterzakje (type 1x4 of nr. Controleer of er geen water in de kan zit voordat u gaat koffiezetten. Laat de kan niet te lang op de warmhoudplaat staan, zeker niet als er nog maar weinig koffie inzit. We raden u aan meer dan drie koppen koffie te zetten om ervoor te zorgen dat de koffie de juiste temperatuur heeft. We raden u aan om dunne koppen te gebruiken in plaats van dikke, omdat deze de hitte van de koffie minder absorberen dan dikke koppen. [. . . ] Laat de kan niet te lang op de warmhoudplaat staan, zeker niet als er nog maar weinig koffie inzit. We raden u aan meer dan drie koppen koffie te zetten om ervoor te zorgen dat de koffie de juiste temperatuur heeft. We raden u aan om dunne koppen te gebruiken in plaats van dikke, omdat deze de hitte van de koffie minder absorberen dan dikke koppen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD7458/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD7458/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag