Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD6563

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD6563. Wij hopen dat dit PHILIPS HD6563 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD6563 te teleladen.


PHILIPS HD6563 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1828 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD6563

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om zeker te zijn van een volle, ronde koffiesmaak, dient u aan het volgende te denken: -- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik van het apparaat en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen van 8 jaar en ouder worden uitgevoerd en alleen onder toezicht. -- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. [. . . ] Om de machine door te spoelen, vult u het waterreservoir met schoon, koud water, plaatst u een kom of 2 koppen onder de koffietuit en drukt u een paar keer op de 2-kops knop om heet water te laten doorstromen totdat het waterreservoir leeg is. Verse koffiepads Gebruik de SENSEO® koffiepads die speciaal door Douwe Egberts voor uw SENSEO® koffiezetapparaat zijn ontwikkeld om die volle, ronde smaak te krijgen. de machine schoonmaken Reinig en ontkalk het Philips SENSEO® koffiezetapparaat regelmatig. Voor meer informatie over waarom het belangrijk is om te ontkalken, wanneer u de machine moet ontkalken en welke ontkalker u moet gebruiken, gaat u naar onze website: www. Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig later te kunnen raadplegen. Gevaar -- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Waarschuwing -- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact. -- Controleer of het voltage dat op de onderkant van het apparaat is aangegeven, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Als de zeef verstopt is, gebruik dan een afwasborstel om de zeef te ontstoppen. Als u de zeef niet goed met de afwasborstel kunt ontstoppen, doet u de padhouder in het apparaat en ontkalkt u het apparaat (zie hoofdstuk CALC). Controleer of de koffiepad precies in het midden van de padhouder is geplaatst. Neem in alle andere gevallen contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Zorg ervoor dat de knop voor de koffiesterkte in de gewenste positie staat (alleen de HD6569, HD6563) Zorg ervoor dat u de koffiepad(s) goed in het midden van de padhouder plaatst en zorg ervoor dat de koffie in de pad gelijkmatig is verdeeld. Geeft u de voorkeur aan een meer robuuste smaak, dan zijn er SENSEO® koffiepads met een sterkere melange verkrijgbaar. Zorg ervoor dat de knop voor de koffiesterkte in de gewenste positie staat (alleen de HD6569 en HD6563) Geeft u de voorkeur aan een mildere smaak, dan zijn SENSEO® koffiepads met een mildere smaak verkrijgbaar. [. . . ] De ontkalkingsprocedure bestaat uit een ontkalkingscyclus en 2 doorspoelcycli. Gebruik een gebruikte pad in de 1-kops padhouder tijdens de eerste ontkalkingscyclus en gebruik een andere gebruikte pad in de 2-kops padhouder in de tweede ontkalkingscyclus. Onderbreek de ontkalkingscyclus niet en schakel het apparaat niet uit voordat u de twee doorspoelcycli hebt uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD6563

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD6563 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag