Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD-6320

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD-6320. Wij hopen dat dit PHILIPS HD-6320 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD-6320 te teleladen.


PHILIPS HD-6320 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1177 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HD-6320 BROCHURE (1464 ko)
   PHILIPS HD-6320 (3447 ko)
   PHILIPS HD-6320 BROCHURE (1458 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD-6320

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 Stellen Sie die Fettauffangschale in das Gerät (1) und die Grillplatte EinemPfannenwenderausHolzoderKunststoffvonderPlatte, und schieben Sie die Rückstände in die Fettauffangschale (Abb. 3 Legen Sie das Gerät in die Verpackung, um die Antihaftbeschichtung zu 4 BewahrenSiedasGerätaneinemtrockenenOrtauf. [. . . ] Voor het eerste gebruik Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www. Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen. Gevaar Dompel het apparaat en het netsnoer niet in water of een andere vloeistof. Waarschuwing Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het apparaat is ingeschakeld of aan het afkoelen is. [. . . ] Nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het `worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD-6320

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD-6320 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag