Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD6103

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD6103. Wij hopen dat dit PHILIPS HD6103 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD6103 te teleladen.


PHILIPS HD6103 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6181 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HD6103 (1585 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD6103

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. [. . . ] Vervang in elk geval alle olie of al het vet wanneer het gaat bruisen bij verhitting, sterk ruikt of smaakt of donker van kleur en/of stroperig wordt. Vast frituurvet U kunt ook vast frituurvet gebruiken, maar in dat geval dient u extra voorzorgsmaatregelen te nemen om spatten van het vet en oververhitting of beschadiging van het verwarmingselement te voorkomen. Raadpleeg de verpakking van de te frituren etenswaren of de tabel achter in deze gebruiksaanwijzing voor de juiste temperatuur. Opmerking:Verwijder al het overtollige ijs van de bevroren etenswaren voordat u ze gaat frituren. 11) Tijdens het frituren gaat het temperatuurlampje af en toe aan en uit om aan te geven dat het verwarmingselement wordt in- en uitgeschakeld om te zorgen dat de juiste temperatuur gehandhaafd blijft. Timer (alleen HD6104) Opmerking: U kunt de timer ook voor andere doeleinden gebruiken, bijv. Opmerking: Als u de timerinstelling wilt wissen, houdt u de timerknop 2 seconden ingedrukt (wanneer de timer knippert) tot `00' wordt weergegeven. Opmerking: Als u de friteuse slechts af en toe gebruikt, raden we u aan de olie of het vloeibare vet te verwijderen. Bewaar de olie of het vloeibare vet in afgesloten flessen, bij voorkeur in de koelkast of op een koele plaats. Frituurtips Zie voor bereidingstijden en frituurtemperaturen de tabel achter in deze gebruiksaanwijzing. Schud zorgvuldig zoveel mogelijk ijs en water van diepgevroren etenswaren af en dep etenswaren goed droog voordat u ze gaat frituren. Overschrijd de hoeveelheden aangegeven in de tabel achter in deze gebruiksaanwijzing niet. ) Bijsmaakjes wegwerken Bepaalde etenswaren, met name vis, kunnen de olie of het vet een bijsmaakje geven. Dit kunt u op de volgende manier verhelpen: 1 Verhitdeolieofhetvettot160°C. Verse frites Zo maakt u zelf verse, krokante frites: 1 Snijdvastkokendeaardappeleninreepjes. Hiermee voorkomt u dat de reepjes tijdens het frituren aan elkaar gaan plakken. Laat de frites afkoelen voordat u ze voor de tweede keer gaat frituren. Preclean-functie Dit apparaat is uitgerust met een PreClean-functie, die u in staat stelt de binnenpan met heet water en afwasmiddel te weken om deze makkelijker schoon te kunnen maken. Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. [. . . ] Verwijder het deksel en maak het deksel met filter schoon in warm water met een beetje afwasmiddel of in de vaatwasmachine. Zeef de olie of het vet regelmatig om de kwaliteit zo lang mogelijk te behouden. Het gebruikte type olie of Gebruik frituurolie of vloeibaar frituurvet van vet is niet geschikt voor goede kwaliteit. Tijdens het frituren loopt er olie of vet over de rand van de friteuse. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD6103

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD6103 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag