Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD5407/60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD5407/60. Wij hopen dat dit PHILIPS HD5407/60 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD5407/60 te teleladen.


PHILIPS HD5407/60 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1725 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD5407/60

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De Philips Café Gourmet combineert een uitzonderlijk aroma met een exclusieve, in het oog springende vormgeving. Dankzij het ongeëvenaarde ‘Boil & Brew’-principe wordt de koffie onder ideale omstandigheden gezet. Dit principe is afgeleid van de klassieke zetmethode, waarbij een grote hoeveelheid water dat net van de kook is, op versgemalen koffie wordt gegoten. [. . . ] Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie hieronder, ga dan naar www. Com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land. Probleem Oplossing Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen. Gevaar -- Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof en spoel het ook niet af onder de kraan. Waarschuwing -- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. -- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of het apparaat zelf beschadigd is. -- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. -- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd. -- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat. -- Sluit het apparaat nooit aan op een externe tijdschakelaar of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om gevaarlijke situaties te vermijden. -- Verwijder het deksel van de afdekkap van het waterreservoir niet terwijl het water kookt. Let op -- Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak en voorkom dat het netsnoer in contact komt met hete oppervlakken. [. . . ] Als u direct na het zetten van een kan koffie nog een kan verse koffie wilt maken, schakel het apparaat dan uit en laat het 3 minuten afkoelen. Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken. Ontkalk het apparaat iedere twee maanden als u zacht water (tot 13 dH) gebruikt of iedere maand als u hard water gebruikt (meer dan 13 dH). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD5407/60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD5407/60 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag