Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD4678/40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD4678/40. Wij hopen dat dit PHILIPS HD4678/40 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD4678/40 te teleladen.


PHILIPS HD4678/40 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (580 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD4678/40

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ]  1) Tuit Dekselslot Deksel Aan/uitknop (I/O) met aan-lampje Netsnoer Snoeropbergvoorziening Voet Waterniveau-indicator Kalkfilter E F 2 3 4 5 - 7 - Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. Gevaar Dompel het apparaat en de voet niet in water of een andere vloeistof. Waarschuwing Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. [. . . ] Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer, de voet of het apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat. overtollig snoer kan in of rondom de voet van het apparaat worden opgeborgen. Houd het netsnoer, de voet en de waterkoker uit de buurt van hete oppervlakken. Plaats het apparaat niet op een oppervlak met een rand eromheen (bijv. Doet u dit wel, dan is de kans aanwezig dat er water onder het apparaat terechtkomt, wat kan leiden tot een gevaarlijke situatie. Raak de buitenwand van de waterkoker tijdens en enige tijd na gebruik niet aan, aangezien deze erg heet wordt. Als er te veel water in de waterkoker zit, bestaat het risico dat er kokend water uit de schenktuit naar buiten spat. Garantie en service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website www. Nl, of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philipsdealer. Tips Bespaar energie: kook niet meer water dan u nodig hebt Als u de waterkoker tot het maximumniveau vult met water voor slechts één of twee kopjes, verspilt u energie. Deze Philips-waterkoker heeft een unieke 1-kopsindicator waardoor u heel gemakkelijk kunt zien hoeveel water u nodig hebt. Door alleen de Português benodigde hoeveelheid te koken, bespaart u 66% energie!Deze beveiliging schakelt de waterkoker automatisch uit als deze per ongeluk wordt ingeschakeld zonder dat er water in zit of als er onvoldoende water in zit. Til de waterkoker van de voet en vul de waterkoker met water om de droogkookbeveiliging te resetten. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Voor het eerste gebruik 1 Verwijder eventuele stickers van de voet of de waterkoker. [. . . ] Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Voor het eerste gebruik 1 Verwijder eventuele stickers van de voet of de waterkoker. 2 Plaats de voet van de waterkoker op een droge, vlakke en stabiele ondergrond. 3 Als u de lengte van het snoer wilt aanpassen, wikkel dan een gedeelte van het snoer rond de haspel in de voet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD4678/40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD4678/40 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag