Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD4676/20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD4676/20. Wij hopen dat dit PHILIPS HD4676/20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD4676/20 te teleladen.


PHILIPS HD4676/20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (740 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HD4676/20 (762 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD4676/20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat. [. . . ] Gebruik het apparaat niet om soep of andere vloeistoffen of voedsel in potten, flessen of blikken op te warmen. Vul de waterkoker nooit beneden het minimumniveau voor 1 kop om te voorkomen dat het apparaat droogkookt. Afhankelijk van de hardheid van het water in uw woongebied, kunnen er na gebruik kleine vlekjes ontstaan op het verwarmingselement van de waterkoker. Dit verschijnsel is het gevolg van kalkvorming die zich in de loop van de tijd voordoet op het verwarmingselement en aan de binnenzijde van de waterkoker. Alhoewel kalk onschadelijk is, kan een teveel een negatieve invloed hebben op het functioneren van uw waterkoker. Ontkalk de waterkoker daarom regelmatig en volg daarbij de instructies in hoofdstuk ‘Ontkalken’. Het is mogelijk dat er enige condens ontstaat op de voet van de waterkoker. Dit is heel normaal en betekent niet dat het apparaat een defect vertoont. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals: in keukens (voor personeel) in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; in boerderijen; door gasten in hotels, motels en andere overnachtingsmogelijkheden; in Bed & Breakfasts. Druk op de dekselontgrendelknop (HD4679/ HD4677) of gebruik het dekselgrendel (HD4676) om het deksel te openen (fig. Vul de waterkoker met ten minste één kop (250 ml) water. Opmerking: Zorg ervoor dat het deksel goed dicht zit om te voorkomen dat het apparaat droogkookt. 2 Plaats de waterkoker op de voet en steek de stekker in het stopcontact. 3 Druk de aan/uitknop naar beneden (HD4679/ HD4677) of zet de aan/uitknop op I (HD4676) om het apparaat in te schakelen (fig. , , De waterkoker gaat automatisch uit en u hoort een belletje wanneer het water kookt. , , Het aan-lampje gaat automatisch uit wanneer de waterkoker uitschakelt. Opmerking: U kunt het kookproces te allen tijde onderbreken door de aan/uitknop naar boven te drukken (HD4679/HD4677) of de aan/uitknop op O te zetten (HD4676). Schoonmaken Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken. 2 Maak de buitenkant van de waterkoker schoon met een zachte doek die is bevochtigd met warm water en een zacht schoonmaakmiddel. Kalk is niet schadelijk voor uw gezondheid maar kan uw drank een poederig smaakje geven. Maak het filter op een van de volgende manieren schoon: -- Haal het kalkfilter uit de waterkoker en maak het voorzichtig schoon onder een lopende kraan met een zachte nylon borstel. Opmerking: Deze waterkoker is voorzien met een geïntegreerd filtergaas dat grotere kalkdeeltjes aantrekt, Dit filtergaas kan niet worden verwijderd en hoeft niet afzonderlijk te worden gereinigd. [. . . ] €3) Droogkookbeveiliging --- Elektromagnetische velden (EMV) --- -- -- -- Tip U kunt ook een hiervoor geschikte ontkalker gebruiken. Opbergen 1 U kunt het snoer opbergen door het rond de haspel in de voet te wikkelen (fig. Vervangen Indien de waterkoker, de voet of het netsnoer beschadigd is, breng de waterkoker of de voet dan naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor reparatie van het apparaat of vervanging van het snoer om gevaar te voorkomen. Een nieuw uitneembaar kalkfilter (bestelnummer 4222 459 45762) is verkrijgbaar bij uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD4676/20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD4676/20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag