Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 4608

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 4608. Wij hopen dat dit PHILIPS HD 4608 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD 4608 te teleladen.


PHILIPS HD 4608 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (479 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HD 4608 ANNEXE 1 (778 ko)
   PHILIPS HD 4608 BROCHURE (1512 ko)
   PHILIPS HD 4608 (1639 ko)
   PHILIPS HD 4608 ANNEXE 1 (778 ko)
   PHILIPS HD 4608 BROCHURE (1507 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD 4608

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. Gevaar Dompel het apparaat en de voet niet in water of een andere vloeistof. Waarschuwing Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. [. . . ] U mag het ook nooit aansluiten op een stroomvoorziening die regelmatig wordt onderbroken. hierdoor voorkomt u gevaarlijke situaties als gevolg van het onbedoeld resetten van de oververhittingsbeveiliging. Plaats de voet en de waterkoker altijd op een droge, vlakke en stabiele ondergrond. Gebruik het apparaat niet om soep of andere vloeistoffen of voedsel in potten, flessen of blikken op te warmen. Vul de waterkoker nooit beneden het minimumniveau voor 1 kop om te voorkomen dat het apparaat droogkookt. Afhankelijk van de hardheid van het water in uw woongebied, kunnen er na gebruik kleine vlekjes ontstaan op het verwarmingselement van de waterkoker. Dit verschijnsel is het gevolg van kalkvorming die zich in de loop van de tijd voordoet op het verwarmingselement en aan de binnenzijde van de waterkoker. Alhoewel kalk onschadelijk is, kan een teveel een negatieve invloed hebben op het functioneren van uw waterkoker. Ontkalk de waterkoker daarom regelmatig en volg daarbij de instructies in hoofdstuk `Ontkalken'. Het is mogelijk dat er enige condens ontstaat op de voet van de waterkoker. Dit is heel normaal en betekent niet dat het apparaat een defect vertoont. Gebruik de waterkoker alleen als het element volledig onder water staat. Gebruik voor het schoonmaken geen alkalineschoonmaakmiddelen, maar gebruik een zachte doek en een milde reiniger om schade aan het apparaat te voorkomen. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals: - in keukens (voor personeel) in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; - in boerderijen; - door gasten in hotels, motels en andere overnachtingsmogelijkheden; - in Bed & Breakfasts. [. . . ] Nl, of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het `worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer. Tips Bespaar energie: kook niet meer water dan u nodig hebt Als u de waterkoker tot het maximumniveau vult met water voor slechts één of twee kopjes, verspilt u energie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD 4608

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD 4608 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag