Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD4469/90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD4469/90. Wij hopen dat dit PHILIPS HD4469/90 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD4469/90 te teleladen.


PHILIPS HD4469/90 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1886 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD4469/90

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats de binnenpan altijd voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat de rijstkoker afkoelen voordat u deze gaat schoonmaken. Bij (semi-)professioneel of onjuist gebruik en elk gebruik niet overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie en aanvaardt Philips geen aansprakelijkheid voor eventueel hierdoor ontstane schade. Plaats de rijstkoker op een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond. [. . . ] De aanraakbare oppervlakken kunnen heet worden wanneer het apparaat in werking is. Pas op voor hete stoom die tijdens het koken uit het stoomgat komt of uit de rijstkoker als u het deksel opent. Til de rijstkoker niet op aan de handgreep om de rijstkoker te verplaatsen als deze is ingeschakeld. Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Voor het eerste gebruik Verwijder het beschermingsmateriaal tussen de binnenpan en het verwarmingselement. Het apparaat gebruiken rijst koken 1 Meetderijstafmetdebijgeleverdemaatbeker. Ieder kopje ongekookte rijst geeft gewoonlijk 2 kommetjes gekookte rijst. Overschrijd nooit de hoeveelheden aangegeven aan de binnenzijde van de binnenpan. Hoeveelheden voor het koken van rijst: Menu Witte rijst Volume/L 1, 0 Hoeveelheidrijst (kopjes) 1-5, 5 Volume/L 1, 5 1, 8 Hoeveelheidrijst (kopjes) 2-8 2-10 Gebruik voor het wassen van de rijst een aparte bak om te voorkomen dat u de antiaanbaklaag van de binnenpan beschadigt. Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. Garantie & service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website www. Nl, of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het `worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer. Problemen oplossen Als de rijstkoker niet goed functioneert of als het resultaat niet aan uw verwachtingen voldoet, raadpleeg dan de onderstaande tabel. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Controleer of de rijstkoker op netspanning is rijstlampje gaat niet aangesloten en of de stekker goed in het aan. Breng het apparaat naar uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum. Breng het apparaat naar uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum. [. . . ] Breng het apparaat naar uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum. Aan het eind van het kookproces voor congee schakelt de rijstkoker niet automatisch over op de warmhoudmodus. Zorg ervoor dat u water toevoegt tot het niveau dat is aangegeven op de maatverdeling in de binnenpan dat overeenkomt met het aantal kopjes rijst dat wordt gebruikt. Zorg ervoor dat het water niet boven het volgende niveau op de maatverdeling komt, om te voorkomen dat de rijstkoker overloopt tijdens het koken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD4469/90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD4469/90 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag