Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD-2636

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD-2636. Wij hopen dat dit PHILIPS HD-2636 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD-2636 te teleladen.


PHILIPS HD-2636 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4290 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HD-2636 BROCHURE (1427 ko)
   PHILIPS HD-2636 (6881 ko)
   PHILIPS HD-2636 BROCHURE (1421 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD-2636

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen. Steek geen grote etenswaren en verpakkingen van aluminiumfolie in de broodrooster, omdat dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken. [. . . ] Als een sneetje brood vast komt te zitten in het apparaat, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het brood verwijdert. Gebruik hiervoor geen mes of ander scherp voorwerp, omdat dit schade aan de verwarmingselementen kan veroorzaken. Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. 4) Als u bevroren brood wilt roosteren, druk dan de roosterknop naar beneden en druk vervolgens op de ontdooiknop Ñ. 5) - Als u brood dat al is geroosterd nogmaals wilt roosteren zonder het bruiner te maken, druk dan de roosterknop naar beneden en druk vervolgens op de heropwarmknop . Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. Garantie en service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www. Nl) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. u vindt het telefoonnummer in het `worldwide guarantee'-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer. [. . . ] De bruiningsresultaten voor verschillende soorten brood kunnen variëren. Het bruiningsresultaat hangt af van het gebruikte soort brood, de dikte van het brood en de samenstelling van het brood. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD-2636

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD-2636 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag