Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD2598/90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD2598/90. Wij hopen dat dit PHILIPS HD2598/90 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD2598/90 te teleladen.


PHILIPS HD2598/90 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2991 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD2598/90

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. [. . . ] €دستگاه امکان پذیر می باشد‬ Nederlands 1 Belangrijk Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. € Steek geen grote etenswaren en verpakkingen van aluminiumfolie in de broodrooster, omdat dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken. Waarschuwing • Indien het netsnoer beschadigd is, moet het, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties. € Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. € Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud. € Om brandgevaar te voorkomen, moet u de kruimellade regelmatig legen (zie het hoofdstuk ‘Schoonmaken’ in de gebruiksaanwijzing). € Gebruik het apparaat niet onder of in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen en ook niet onder hangende keukenkastjes, omdat dit brand kan veroorzaken. € Plaats geen voorwerpen op de broodrooster wanneer deze is ingeschakeld of nog heet is, omdat dit schade of brand kan veroorzaken. € Haal direct de stekker uit het stopcontact indien u vuur of rook waarneemt. € Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem. Let op • Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact. [. . . ] Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG: Para tostar pão, siga os passos na Fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD2598/90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD2598/90 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag