Gebruiksaanwijzing PHILIPS GOGEAR MIX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS GOGEAR MIX. Wij hopen dat dit PHILIPS GOGEAR MIX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS GOGEAR MIX te teleladen.


PHILIPS GOGEAR MIX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1959 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS GOGEAR MIX (1976 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS GOGEAR MIX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Philips is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door beschadiging of het onleesbaar worden van het apparaat. •• Zorg ervoor dat u uw muziekbestanden alleen via de meegeleverde of aanbevolen software beheert (overbrengt, verwijdert, enz. ). direct zonlicht. • •   Vervangende onderdelen/accessoires: Ga naar www. philips. com/support om vervangende onderdelen/accessoires te bestellen.   Gehoorbescherming Bewaar de speler altijd bij een temperatuur tussen -20 en 45 ºC. [. . . ] De batterij mag niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid. Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de batterij kan verwijderen of vervangen zoals weergegeven: Win inlichtingen in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.   Mededeling voor de Europese Unie Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.   2 Uw nieuwe Digital Audio Player Met de GoGear Mix kunt u • MP3- en onbeveiligde WMA-bestanden afspelen • naar FM-radio luisteren • opnamen maken Opmerking •• De afbeeldingen dienen alleen ter referentie. Philips behoudt zich het recht voor de kleur/het ontwerp zonder kennisgeving te wijzigen. Wat zit er in de doos? Controleer of u de volgende onderdelen hebt ontvangen: Speler Oortelefoon Snelstartgids 5 NL 3 Aan de slag Overzicht van de bedieningselementen en aansluitingen a MIC VOL b c RESET d e / f g h i j Let op microfoon drukken: hiermee verhoogt/verlaagt u het volumeingedrukt houden: hiermee verhoogt/verlaagt u snel het volume drukken: hiermee stelt u de Digital Audio Player opnieuw in schuiven: hiermee vergrendelt/ontgrendelt u alle knoppen behalve VOL schuiven en vasthouden: hiermee schakelt u de Digital Audio Player in/uit drukken: hiermee bladert u omhoog/omlaagingedrukt houden: hiermee bladert u snel omhoog/omlaag drukken: hiermee kunt u afspelen/onderbreken drukken: hiermee gaat u één niveau terugingedrukt houden: hiermee keert u terug naar het hoofdmenu uitschuiven: hiermee trekt u de USB-plug uit display hoofdtelefoonaansluiting •• Gedurende langere tijd luisteren naar harde geluiden kan schadelijk zijn voor het gehoor. NL 6 N ed erl an ds U kunt het volumeniveau van de GoGear Mix instellen om het maximale volume te beperken. Aansluiten en opladen De GoGear Mix heeft een ingebouwde batterij die via de USB-poort van een computer kan worden opgeladen. 1 2 3 Selecteer in het hoofdmenu [Inst ellingen]>[Geluidsinstellingen] > [Maximumvolume]. »» Als u een maximumvolume instelt, kan de GoGear Mix het ingestelde volume niet overschrijden, zelfs niet als u op de volumeknop drukt. Selecteer [Instellingen] > [Geluidsinstellingen] >[Maximumvolume]. Druk ter bevestiging op . De Digital Audio Player aansluiten op een computer 1 2 3 Schuif de geïntegreerde USB-plug ( ) van de Digital Audio Player naar buiten. »» De GoGear Mix wordt opgeladen. Opmerking Het maximumvolume weer inschakelen: 1 2 3 •• Laad de GoGear Mix bij het eerste gebruik •• De laadanimatie stopt en het pictogram gedurende 3 uur op. Na 10 minuten in de niet-actieve modus (er wordt geen muziek afgespeeld en er wordt niet op een knop gedrukt), wordt de GoGear Mix uitgeschakeld. Verschuif en houd ongeveer 2 seconden vast om de GoGear Mix weer in te schakelen. De Digital Audio Player heeft een vergrendeling om onbedoelde bediening te voorkomen. 1 1 2 Beweeg de schuifknop naar om tijdens het afspelen de knoppen te vergrendelen. »» Alle knoppen behalve de volumetoetsen worden vergrendeld en op het display verschijnt een vergrendelpictogram. Beweeg de schuifknop naar het midden om de knoppen weer te ontgrendelen. 9 NL 5 Muziek Naar muziek luisteren 1 2 3 Selecteer in het hoofdmenu. • Druk op om te wisselen tussen onderbreken en afspelen. [Albums] • Albums in alfanumerieke volgorde • Tracks in albumvolgorde [Afspeellijsten] • [Playlist on the go] • Tracks in volgorde van de afspeellijst Opmerking •• U kunt ook in het hoofdmenu selecteren en uw muziekbestanden in de mapweergave zoeken. Uw muziek op de GoGear Mix organiseren De GoGear Mix kan honderden tracks opslaan. Om uw muziek te organiseren en de bestanden makkelijker te vinden, kunt u met de GoGear Mix uw muziek in mappen ordenen. 1 2 3 Sluit de GoGear Mix aan op de USBpoort van de computer en open Windows® Verkenner. Orden uw muziek in de mappen door middel van slepen en neerzetten. Uw muziek vinden Selecteer in het hoofdmenu om de muziekmodus te openen. De Digital Audio Player biedt de volgende menuopties: [Alle nummers] • Tracks in alfabetische volgorde [Artiesten] • Artiesten in alfabetische volgorde • Albums in alfabetische volgorde • Tracks in albumvolgorde NL 10 N e der lan ds 6 Radio Naar FM-radio luisteren 1 Selecteer in het hoofdmenu. • Het snoer van de oortelefoon dient als FM-antenne. Een voorkeuzezender beluisteren 1 2 3 Selecteer in de modus voorkeurzender. Houd of 2 seconden ingedrukt om naar het volgende sterke signaal te zoeken. • Houd 2 seconden ingedrukt om de radiomodus te sluiten. Opmerking •• Als u voorkeuzezenders wilt afspelen, dient u eerst radiozenders op te slaan als voorkeuzezenders. [. . . ] De levensduur en het aantal oplaadcycli van batterijen zijn afhankelijk van gebruik en instellingen. •• 1 GB = 1 miljard bytes; de beschikbare opslagcapaciteit is kleiner. Mogelijk is niet het volledige geheugen beschikbaar voor gebruik, omdat een deel van het geheugen wordt gereserveerd voor de werking van de speler. Opslagcapaciteit is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een MP3codering van 128 kbps. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS GOGEAR MIX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS GOGEAR MIX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag