Gebruiksaanwijzing PHILIPS GOGEAR MINIDOT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS GOGEAR MINIDOT. Wij hopen dat dit PHILIPS GOGEAR MINIDOT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS GOGEAR MINIDOT te teleladen.


PHILIPS GOGEAR MINIDOT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (779 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS GOGEAR MINIDOT (774 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS GOGEAR MINIDOT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] •• Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat hierdoor het product kan worden beschadigd. •• Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke). •• Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type. Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur • Gebruik de speler altijd bij een temperatuur tussen 0 en 45 ºC. [. . . ] In dergelijke situaties werkt de opnamefunctie niet en ontvangt u een bericht.   Gegevensopslag Philips wil de kwaliteit van uw product en de ervaring van de Philips-gebruiker altijd nog beter maken. Om het gebruiksprofiel voor dit apparaat beter te leren kennen, slaat dit apparaat soms gegevens op in het permanente geheugendeel van het apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om eventuele fouten of storingen op te sporen die u als gebruiker kunt ervaren wanneer u het apparaat gebruikt. Opgeslagen wordt, bijvoorbeeld, de afspeelduur in de muziekmodus, de afspeelduur in de tunermodus, hoe vaak de batterij moest worden opgeladen, enz. De opgeslagen gegevens vertellen niets over de op het apparaat gebruikte content of media of de bron van downloads. De op het apparaat opgeslagen gegevens worden UITSLUITEND opgehaald en gebruikt als de gebruiker het apparaat terugbrengt naar het servicecentrum en UITSLUITEND om het opzoeken en voorkomen van fouten te vereenvoudigen. Desgewenst worden de opgeslagen gegevens voor de gebruiker beschikbaar gemaakt.   Het product recyclen Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG: NL 3 Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. Waarschuwing •• Als u de ingebouwde batterij verwijdert, vervalt de garantie en raakt het product mogelijk onherstelbaar beschadigd. •• De volgende verwijderingsinstructies zijn stappen die u alleen aan het eind van het de levensduur van het product dient uit te voeren. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de batterij kan verwijderen zoals weergegeven: Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.   Mededeling voor de Europese Unie Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.   4 NL 2 Uw nieuwe speler Wat zit er in de doos? Controleer of u de volgende onderdelen hebt ontvangen: Speler Opmerking •• De afbeeldingen dienen alleen ter referentie. Philips behoudt zich het recht voor de kleur/het ontwerp zonder kennisgeving te wijzigen. PC-software voor de speler De MINIDOT/FITDOT kan met de volgende PC-software worden gebruikt: • Philips Device Manager (helpt u om firmware-updates te krijgen en de speler te herstellen) Bestanden op de speler De volgende bestanden zijn op de MINIDOT/ FITDOT geladen: • Gebruikershandleiding • Veelgestelde vragen Oortelefoon Overzicht Armband (voor sportset) Bediening f e Snelstartgids Philips GoGear audio player d a Quick start guide Veiligheids- en garantieblad Safety and Warranty Before using your set: Check out details inside this booklet b c a • Ingedrukt houden: hiermee schakelt u de speler in of uit • Drukken: hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen NL 5 • Tweemaal drukken tijdens afspelen: hiermee schakelt u het afspelen in willekeurige volgorde in of uit b / • Drukken: hiermee verhoogt of verlaagt u het volume • Ingedrukt houden: hiermee gaat u naar het vorige of het volgende nummer • Hoofdtelefoonaansluiting van 3, 5 mm c d LED-indicator e USB-aansluiting voor opladen en gegevensoverdracht f RESET • Als de speler niet meer reageert op het indrukken van knoppen, duwt u de punt van een balpen in deze opening LED-lampje en audiofeedback Met het LED-lampje en/of de audiofeedback komt u de status van de speler te weten. BEEP 6 NL 3 Aan de slag Opladen De MINIDOT/FITDOT heeft een ingebouwde batterij die via de USB-poort van een computer kan worden opgeladen. »» Tijdens het opladen verandert de kleur van het lampje om het batterijniveau aan te duiden. »» Wanneer de batterij vol is, brandt het lampje groen. »» Inschakelen: het lampje gaat groen branden. Er klinkt één piepje. Automatisch op stand-by zetten en uitschakelen De speler beschikt over een functie waarmee het apparaat zichzelf automatisch in stand-by zet en uitschakelt zodat batterijstroom kan worden bespaard. Na vijf minuten in de niet-actieve modus (er wordt niets afgespeeld en er wordt niet op een knop gedrukt) wordt de speler uitgeschakeld. Tip •• Wanneer het batterijniveau lager is dan 15%, knippert •• Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal het lampje rood en hoort u twee piepjes. De levensduur en het aantal oplaadcycli van batterijen zijn afhankelijk van gebruik en instellingen. De speler in- of uitschakelen • Houd ingedrukt tot het lampje groen of rood gaat branden. NL 7 4 Muziek afspelen Muziek naar de speler overbrengen 2 Druk op om het afspelen te onderbreken of te hervatten. Een nummer zoeken • Houd / ingedrukt om naar het vorige of volgende nummer te gaan. [. . . ] c Houd de knop ingedrukt tot Philips Device Manager de MINIDOT/ FITDOT herkent en de herstelmodus start. 3 Start het herstelproces: a Klik op de herstelknop op Philips Device Manager. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien. b Zodra het herstelproces is voltooid, verbreekt u de verbinding tussen de MINIDOT/FITDOT en uw computer. 4 Start de MINIDOT/FITDOT opnieuw op. 12 NL 7 Technische gegevens Vermogen • Voeding: interne oplaadbare liionpolymeerbatterij (95 mAh) • Afspeeltijd¹ Audio (. mp3): maximaal 6 uur • Snel opladen: 6 minuten opladen voor 60 minuten afspelen Software • Philips Device Manager: firmware bijwerken en de speler herstellen Connectiviteit • Hoofdtelefoon: 3, 5 mm • USB 2. 0 (high speed) Geluid • Kanaalscheiding: 45 dB • Frequentierespons: 20 - 18. 000 Hz • Uitgangsvermogen: 2 x 2, 4 mW • Signaal-ruisverhouding: > 84 dB Audioweergave Ondersteunde bestandsindelingen: • MP3 Bitsnelheid: 8 - 320 kbps en VBR Samplefrequentie: 8, 11, 025, 16, 22, 050, 32, 44, 1, 48 kHz • WMA (onbeveiligd) Bitsnelheid: 5 - 320 kbps Samplefrequentie: 8, 11, 025, 16, 22, 050, 32, 44, 1, 48 kHz • WAV Opslagmedia Ingebouwde geheugencapaciteit²: • SA5DOT02 2 GB NAND Flash • SA5DOT04 4 GB NAND Flash • SA5DOT08 8 GB NAND Flash Mediaoverdracht³ • Windows Verkenner (slepen) Opmerking •• Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving •• ¹ Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal worden gewijzigd. De levensduur en het aantal oplaadcycli van batterijen zijn afhankelijk van gebruik en instellingen. •• ² 1 GB = 1 miljard bytes; de beschikbare opslagcapaciteit is kleiner. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS GOGEAR MINIDOT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS GOGEAR MINIDOT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag