Gebruiksaanwijzing PHILIPS GO GEAR RAGA SPORT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS GO GEAR RAGA SPORT. Wij hopen dat dit PHILIPS GO GEAR RAGA SPORT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS GO GEAR RAGA SPORT te teleladen.


PHILIPS GO GEAR RAGA SPORT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (856 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS GO GEAR RAGA SPORT (848 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS GO GEAR RAGA SPORT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] •• Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat hierdoor het product kan worden beschadigd. •• Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke). •• Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type. Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur • Gebruik de speler altijd bij een temperatuur tussen 0 en 45 ºC. [. . . ] Philips behoudt zich het recht voor de kleur/het ontwerp zonder kennisgeving te wijzigen. PC-software voor de speler De RAGA kan met de volgende PC-software worden gebruikt: • Philips Device Manager (helpt u om firmware-updates te krijgen en de speler te herstellen) Bestanden op de speler De volgende bestanden zijn op de RAGA geladen: • Gebruikershandleiding • Veelgestelde vragen Oortelefoon USB-kabel Snelstartgids Philips GoGear audio player Quick start guide Veiligheids- en garantieblad Safety and Warranty Before using your set: Check out details inside this booklet NL 5 Overzicht Bediening Drukken: naar de vorige/volgende optie gaan • op het afspeelscherm: Indrukken: hiermee kunt u het volume verhogen/verlagen Ingedrukt houden: hiermee kunt u het volume snel verhogen/verlagen / • op het afspeelscherm: Drukken: naar de vorige/volgende optie gaan Ingedrukt houden: zoeken binnen het huidige bestand f RESET • Als het scherm niet meer reageert op het indrukken van toetsen, duwt u de punt van een balpen in deze opening. g • USB-aansluiting voor opladen en gegevensoverdracht • Indrukken: één niveau terug h Beginscherm Menu a Modus Muziek Mapweergave Instellingen Nu afspelen Handeling afspelen van muziek bestanden in mappen weergeven de instellingen van de RAGA aanpassen hiermee geeft u het huidige afspeelscherm weer • Ingedrukt houden: hiermee schakelt u de speler in of uit • Drukken: opties selecteren of het afspelen starten/onderbreken/ hervatten / b Display c • Drukken: optiemenu weergeven • Ingedrukt houden: hiermee vergrendelt/ontgrendelt u alle knoppen • Hoofdtelefoonaansluiting van 3, 5 mm / • in de lijst met opties: NL Navigeren op het beginscherm d e • • Vanuit het beginscherm kunt u de functiemenu's openen door op de navigatietoetsen / en te drukken. Druk meerdere keren op om terug te keren naar de voorgaande schermen. 6 Schakelen tussen beginscherm en afspeelscherm • Druk in het beginscherm op en selecteer [Nu afspelen] of [Laatst afgespeeld]; • Druk herhaaldelijk op op het afspeelscherm. Toetsen vergrendelen/ontgrendelen Wanneer de speler is ingeschakeld, kunt u de vergrendeling instellen om onbedoelde bediening te voorkomen. • Houd / ingedrukt om de toetsen te vergrendelen of ontgrendelen. »» Alle knoppen behalve de volumetoetsen worden vergrendeld en er wordt een vergrendelpictogram weergegeven. Als u gedurende 20 uur met een hoog volume hebt geluisterd, hoort u een pieptoon en wordt er een pop-upscherm weergegeven. • Om te blijven luisteren met een hoog volumeniveau, houdt u ingedrukt. • Om het hoge volume te annuleren, drukt u op een willekeurige andere knop of wacht u tot het afspelen wordt hervat. »» Het volumeniveau daalt tot onder het hoge niveau (80 dBA). Scherm aan/uit Om energie te besparen, wordt het scherm na de vooraf ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld als • er geen nieuwe actie wordt ondernomen op de RAGA; en • er een waarde is gekozen bij > [Beeldinstellingen] > [Timer scherm uit]. De energiebesparende modus afsluiten • Druk op een willekeurige toets. Volumeherinnering De RAGA kan u waarschuwen wanneer: • een hoog volumeniveau van (80 dBA) wordt bereikt; of • u gedurende 20 uur met een hoog volume hebt geluisterd. Dankzij de functie voor volumeherinnering voldoet de Philips MP3/MP4-speler aan de EUregels inzake gehoorbescherming (EN 60950-1). »» Wanneer het volume een hoog niveau bereikt, wordt er een pop-upscherm weergegeven. Om het volume verder te verhogen, houdt u ingedrukt tot het afspelen wordt hervat. Om de volume-instellingen te sluiten, drukt u op een willekeurige andere knop of wacht u enkele seconden tot het afspelen wordt hervat. [Albums] • Nummers worden op album in alfabetische volgorde gesorteerd. U kunt muziek op de volgende manieren van de mediabibliotheek van uw PC naar de RAGA overbrengen: • Sleep muziekbestanden in de Windows-verkenner. Muziekbestanden in Windows Verkenner slepen: Muziek vinden per afspeellijst In > [Afspeellijsten] vindt u de volgende afspeellijsten: • drie playlists-on-the-go zodat u nummers op de speler kunt toevoegen; • afspeellijsten die u van uw PCmediabibliotheek overbrengt via Songbird. 1 2 3 Sluit de RAGA aan op een computer. Ga op de PC op Deze computer of Computer en • selecteer uw RAGA en maak bestandsmappen. • Of sleep bestandsmappen van de PC naar de RAGA. Muziek vinden door middel van de bestandsmap Zoek in muziek per bestandsmap. 10 NL Muziek afspelen U kunt vanaf een nummer beginnen met afspelen of u kunt een album of artiest volledig afspelen. Vanaf een nummer met afspelen beginnen: Opties voor afspelen selecteren Druk in het afspeelscherm op om afspeelopties te selecteren zoals Afspeelmodus, Geluidsinstellingen en Sleeptimer (zie 'Instellingen' op pagina 13). 1 2 1 2 3 Selecteer een nummer. Druk op > [Afspelen]. Afspeellijsten U kunt de volgende afspeellijsten op de spelers vinden: • afspeellijsten die u vanuit de mediabibliotheek op uw PC hebt overgebracht; • drie playlists-on-the-go zodat u nummers op de speler kunt toevoegen. Een album of artiest volledig afspelen: Druk op om af te spelen. Op het afspeelscherm: Nummers toevoegen aan een playliston-the-go • Druk op om het afspelen te onderbreken of te hervatten. »» Het afspeelscherm wordt enkele seconden later weergegeven. »» De informatie over het bestand en de afspeelstatus wordt weergegeven op het afspeelscherm. [. . . ] c Houd de knop ingedrukt tot Philips Device Manager de RAGA herkent en de herstelmodus start. 3 Start het herstelproces: a Klik op de herstelknop op Philips Device Manager. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien. b Zodra het herstelproces is voltooid, verbreekt u de verbinding tussen de RAGA en uw computer. 4 Start de RAGA opnieuw op. NL 17 9 Technische gegevens Vermogen • Voeding: interne oplaadbare liionpolymeerbatterij (220 mAh) • Afspeeltijd¹ Audio (. mp3): tot 20 uur Software • Philips Device Manager: firmware bijwerken en de speler herstellen Connectiviteit • Hoofdtelefoon: 3, 5 mm • USB 2. 0 (high speed) Geluid • Kanaalscheiding: 45 dB • Frequentierespons: 20 - 18. 000 Hz • Uitgangsvermogen: 2 x 2, 4 mW • Signaal-ruisverhouding: > 84 dB Audioweergave Ondersteunde bestandsindelingen: • MP3 Bitsnelheid: 8 - 320 kbps en VBR Samplefrequentie: 8, 11, 025, 16, 22, 050, 32, 44, 1, 48 kHz • WMA (onbeveiligd) Bitrate: 10 - 320 kbps CBR, 32 - 192 kbps VBR Samplefrequentie: 8, 11, 025, 16, 22, 050, 32, 44, 1, 48 kHz • WAV Opslagmedia Ingebouwde geheugencapaciteit²: • SA4RGA02 2 GB NAND Flash • SA4RGA04 4 GB NAND Flash • SA4RGA08 8 GB NAND Flash Mediaoverdracht³ • Windows Verkenner (slepen) Display • LCD-scherm, 128 x 32 pixels Opmerking •• Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving •• ¹ Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal worden gewijzigd. De levensduur en het aantal oplaadcycli van de accu zijn afhankelijk van gebruik en instellingen. •• ² 1 GB = 1 miljard bytes; de beschikbare opslagcapaciteit is kleiner. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS GO GEAR RAGA SPORT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS GO GEAR RAGA SPORT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag