Gebruiksaanwijzing PHILIPS GENIE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS GENIE. Wij hopen dat dit PHILIPS GENIE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS GENIE te teleladen.


PHILIPS GENIE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (905 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS GENIE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. Gebruik het apparaat niet als een van de onderdelen beschadigd of kapot is, omdat dit tot verwondingen kan leiden. [. . . ] Naleving van richtlijnen -- Dit Philips-apparaat voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden (fig. -- Het apparaat voldoet aan de internationaal erkende IEC veiligheidsvoorschriften en kan veilig onder de kraan worden gereinigd. Com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’vouwblad voor contactgegevens). Milieu -- Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/ EU (fig. -- Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2006/66/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggeworpen (fig. Volg de lokale regels op en werp het product en de batterijen nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en batterijen correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. de wegwerpbatterij verwijderen Raadpleeg voor het verwijderen van de wegwerpbatterij. Garantie en ondersteuning Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan de Philips-website (www. [. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen. Waarschuwing -- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS GENIE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS GENIE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag