Gebruiksaanwijzing PHILIPS GC9940/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS GC9940/05. Wij hopen dat dit PHILIPS GC9940/05 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS GC9940/05 te teleladen.


PHILIPS GC9940/05 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18684 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS GC9940/05

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Richt de stoom nooit op mensen. 3 Verfrissen B Verfrissingsknop C Ventilatieopening D Schuifknopventilatieopeningen H Knopvoorkantelenstrijkplank I Hoogte-instelknop J Vergrendelband M Stekker E Tips voor het verfrissen · Perfectvoorhetverwijderenvangeurtjes(eten, sigarettenrook)uit colberts, jassenentruien. · Combineerdeverfrissingsmodusmetdestoommodusomkledingstukken teverfrissenentegelijkertijdkreukenteverwijderen. Zet de beide schuifknoppen van de ventilatieopeningen D op de verfrissingsstand. B C D H I J M 2 Druk op de verfrissingsknop B op de achterkant van de strijkplank. Dit duurt 10 minuten en stopt automatisch. 4 AutomatischeCalc-Clean-functie Q N 1 DitapparaatisvoorzienvaneenautomatischCalc-Clean-systeem. Alshetaan-lampjeQknippert, ishet Calc-Clean-systeemactief. Wacht3 minutentothetCalc-Clean-procesisvoltooid. Ukunthetapparaat nietgebruikentijdensditproces. [. . . ] Controleer het netsnoer, de stekker en het stopcontact Het strijkijzer/de stomer is mogelijk niet ingeschakeld. Haal het strijkijzer/de stomer uit het opbergvak en druk één keer op de aan/uitknop. De automatische Calc-Clean-functie is mogelijk actief of de spoelwaterbak is vol. Zodra het proces is voltooid, gaat het lampje van de spoelwaterbak knipperen en hoort u een paar piepjes. Schakel vervolgens het strijkijzer/de stomer in. Waaromschakelthet strijkijzer/destomeruit? De automatische uitschakelfunctie is mogelijk geactiveerd. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als de stoomknop van het strijkijzer/de stomer gedurende 5 minuten niet is gebruikt. Deactiveer de automatische uitschakelfunctie door één keer op de aan/uitknop van het strijkijzer/de stomer te drukken. Wacht tot het lampje op het strijkijzer/de stomer stopt met knipperen en continu gaat branden. De verfrissingsmodus is gedurende 10 minuten actief en schakelt daarna automatisch uit. U kunt de verfrissingsmodus weer inschakelen door op de verfrissingsknop te drukken. Er zit mogelijk te weinig water in het waterreservoir of het reservoir is niet goed in het compartiment geplaatst. Wacht tot het Calc-Clean-proces is voltooid (het lampje van de spoelwaterbak gaat knipperen en het apparaat piept), maak de spoelwaterbak leeg en plaats deze terug in het apparaat. Als het Calc-Clean-proces is voltooid, gaat het lampje van de spoelwaterbak knipperen en piept het apparaat. Maak de spoelwaterbak leeg en plaats deze terug in het apparaat voordat u het strijkijzer/de stomer inschakelt. Vraag Waaromkomterrook uithetstrijkijzer/de stomer??Watishetnutvande zuigmodus? Antwoord Als u het apparaat voor het eerst gebruikt, kan er wat rook uit het strijkijzer/de stomer komen, omdat sommige onderdelen van het apparaat licht zijn ingevet. Als u de blaasmodus gebruikt, ligt het kledingstuk op een soort luchtkussen, waardoor er geen glimmende plekken en afdrukken van zomen ontstaan. Als u de zuigmodus gebruikt, blijft het kledingstuk netjes glad op de strijkplank liggen, waardoor u kreukvrij kunt strijken. Belangrijk - Leg direct na het gebruik geen doek, laken of andere stof over Leesdezegebruiksaanwijzingzorgvuldigdoorvoordatuhet het apparaat. apparaatgaatgebruiken. Bewaardegebruiksaanwijzingomdeze - Als er tijdens het gebruik stoom uit de spoelwaterbak komt, indiennodigtekunnenraadplegen. schakel het apparaat dan uit en neem contact op met een door Philips geautoriseerd servicecentrum. - Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje - Verplaats het apparaat altijd in de opbergstand: met de overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het strijkplank ingeklapt en de vergrendelband goed bevestigd. - Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik - Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Stel het apparaat niet bloot aan atmosferische - Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer, de factoren (zoals regen, zonneschijn of kou). [. . . ] Indien het netsnoer of een toevoerslang beschadigd is, moet dit onderdeel worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het op netspanning is aangesloten. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS GC9940/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS GC9940/05 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag