Gebruiksaanwijzing PHILIPS GC7630/30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS GC7630/30. Wij hopen dat dit PHILIPS GC7630/30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS GC7630/30 te teleladen.


PHILIPS GC7630/30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5371 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS GC7630/30 (3224 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS GC7630/30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als er stoom blijft ontsnappen tijdens het opwarmen, schakel het apparaat dan uit en neem contact op met een door Philips geautoriseerd servicecentrum. -- Verwijder nooit de Calc-Clean-spoeldop wanneer de stoomtank heet is. -- Gebruik geen andere dop dan de bij het apparaat geleverde Calc-Clean-spoeldop op de stoomtank, aangezien deze ook als veiligheidsventiel dient. let op -- Controleer regelmatig of het netsnoer en de toevoerslang niet beschadigd zijn. [. . . ] -- Plaats en gebruik het strijkijzer en de stoomtank altijd op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond. -- Het strijkijzerplateau en de zoolplaat van het strijkijzer kunnen zeer heet worden en bij aanraking brandwonden veroorzaken. -- Als u klaar bent met strijken, als u het strijkijzer schoonmaakt en als u bij het strijkijzer wegloopt (al is het maar even), zet dan het strijkijzer op het strijkijzerplateau, schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Klaarmaken voor gebruik Het waterreservoir vullen Dompel de stoomtank nooit in water. -- U kunt het waterreservoir op ieder gewenst moment tijdens het strijken bijvullen. Opmerking: Zorg ervoor dat de stoomvergrendeling is ontgrendeld wanneer u het waterreservoir vult of bijvult. €2) 2 Vul het waterreservoir tot aan het maximumniveau met kraanwater (fig. Als het kraanwater in uw woongebied erg hard is, raden wij u aan het water te mengen met een gelijke hoeveelheid gedistilleerd water. Kantel of schud de stoomtank niet als het waterreservoir vol is; er kan water uit de vultrechter lopen. Dit wordt veroorzaakt door het openen van de stoomklep en is totaal ongevaarlijk. 3 Zet het strijkijzer op het strijkijzerplateau en laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat schoonmaken. 1 Houd het strijkijzer verticaal als u hangende gordijnen en kleding (colberts, pakken, jassen) wilt strijken (fig. Tijdens het stoomstrijken kunt u de stoomstootfunctie gebruiken om hardnekkige vouwen te verwijderen. Opmerking: Er kunnen waterdruppels verschijnen wanneer u de stoomstootfunctie voor de eerste keer gebruikt. De waterdruppels verdwijnen vanzelf nadat u de stoomstootfunctie enige tijd hebt gebruikt. € ‘Waterreservoir leeg’-lampje (alleen GC7430) -- Wanneer het water in het waterreservoir opraakt tijdens het strijken, gaat het ‘waterreservoir leeg’-lampje branden (fig. 1 Vul het waterreservoir bij (zie hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’). Schoonmaken en onderhoud Dompel het strijkijzer en de stoomtank nooit in water of een andere vloeistof en spoel ze ook niet af onder de kraan. Laat het strijkijzer en de stoomtank voldoende afkoelen voordat u ze gaat schoonmaken. 1 Maak het strijkijzer en de stoomtank schoon met een vochtige doek. [. . . ] 1 Maak het strijkijzer en de stoomtank schoon met een vochtige doek. 2 Veeg kalkaanslag en andere verontreinigingen van de zoolplaat met een vochtige doek en een niet-schurend (vloeibaar) schoonmaakmiddel. Spoel de stoomtank een keer per maand schoon of nadat u het waterreservoir ongeveer 10 keer hebt bijgevuld. €19) 9 Herhaal stap 6 en 7 als er nog steeds verontreinigingen in het water zitten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS GC7630/30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS GC7630/30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag