Gebruiksaanwijzing PHILIPS GC4846/32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS GC4846/32. Wij hopen dat dit PHILIPS GC4846/32 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS GC4846/32 te teleladen.


PHILIPS GC4846/32 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5099 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS GC4846-32 (5054 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS GC4846/32

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het op netspanning is aangesloten. -- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. -- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. -- Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete zoolplaat van het strijkijzer. [. . . ] , , Het blauwe Ionic DeepSteam-lampje gaat branden en u hoort een zoemend geluid. , , Het strijkijzer produceert vervolgens Ionic DeepSteam zodat u de hardnekkigste kreuken kunt verwijderen. 5 Druk nogmaals op de Ionic DeepSteamknop om de Ionic DeepSteam-functie uit te schakelen. 88 Nederlands Opmerking: De Ionic DeepSteam-functie is alleen effectief als deze wordt gebruikt in combinatie met een stoomstand en een temperatuurstand tussen 2 en MAX. Opmerking: Gebruik de Ionic DeepSteam-functie niet als u strijkt zonder stoom of op een lage temperatuur. Als u strijkt op een lage temperatuur, zonder stoom en met de Ionic DeepSteam-functie ingeschakeld, is dit echter niet schadelijk voor het strijkijzer. Opmerking: Hoeveel Ionic DeepSteam wordt geproduceerd, kan van tijd tot tijd variëren en hangt af van de strijktemperatuur. Functies Sproeifunctie U kunt de sproeifunctie bij elke temperatuur gebruiken om de stof te bevochtigen. Stoomstootfunctie Een stoomstoot uit de speciale Steam Tip-zoolplaat helpt om hardnekkige kreuken te verwijderen. de stoomstoot verbetert de verdeling van de stoom over ieder deel van het kledingstuk. De stoomstootfunctie kan alleen worden gebruikt bij strijktemperaturen tussen 3 en MAX. Nederlands 89 Verticale stoomstoot 1 U kunt de stoomstootfunctie ook gebruiken als u het strijkijzer verticaal houdt. Druppelstop Dit strijkijzer is uitgerust met een druppelstopfunctie: het strijkijzer stopt automatisch met stomen wanneer de temperatuur te laag is, zodat er geen water uit de zoolplaat druppelt. Automatische uitschakelfunctie (alleen bepaalde typen) De automatische uitschakelfunctie zorgt ervoor dat het strijkijzer automatisch wordt uitgeschakeld als u het strijkijzer een tijdje niet hebt bewogen. , , Het rode lampje van de automatische uitschakelfunctie gaat knipperen om aan te geven dat de automatische uitschakelfunctie het strijkijzer heeft uitgeschakeld. Om het strijkijzer weer te laten opwarmen: 1 Til het strijkijzer op of beweeg het even heen en weer. , , Als de temperatuur van de zoolplaat inmiddels lager is dan de ingestelde strijktemperatuur , gaat het oranje temperatuurlampje branden. 90 Nederlands 2 Gaat het oranje temperatuurlampje branden nadat u het strijkijzer heen en weer hebt bewogen, wacht dan totdat het lampje is uitgegaan voordat u begint te strijken. Opmerking: Gaat het oranje temperatuurlampje niet branden nadat u het strijkijzer heen en weer hebt bewogen, dan heeft de zoolplaat nog de juiste temperatuur en is het strijkijzer klaar voor gebruik. Schoonmaken en onderhoud Schoonmaken 1 Zet de stoomregelaar op stand 0, haal de stekker uit het stopcontact en laat het strijkijzer afkoelen. [. . . ] 94 Nederlands Problemen oplossen Als het apparaat niet goed werkt of helemaal niet werkt, raadpleeg dan eerst de onderstaande lijst. Als het probleem niet in deze lijst wordt vermeld, is het apparaat waarschijnlijk defect. In dat geval raden we u aan het apparaat naar uw dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum te brengen. Probleem De stekker zit in het stopcontact, maar de zoolplaat is koud. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS GC4846/32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS GC4846/32 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag