Gebruiksaanwijzing PHILIPS GC4516/20 PERFORMER PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS GC4516/20 PERFORMER PLUS. Wij hopen dat dit PHILIPS GC4516/20 PERFORMER PLUS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS GC4516/20 PERFORMER PLUS te teleladen.


PHILIPS GC4516/20 PERFORMER PLUS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7353 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS GC4516/20 PERFORMER PLUS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Ontkalk het strijkijzer regelmatig zoals beschreven in hoofdstuk ‘Schoonmaken en onderhoud’ in de gebruiksaanwijzing. -- Als u klaar bent met strijken, moet u vóór u het strijkijzer schoonmaakt, van het strijkijzer wegloopt (al is het maar even) en het waterreservoir vult of leegt, de stoomregelaar op de ‘geen stoom’-stand zetten, het strijkijzer op het plateau zetten en de stekker uit het stopcontact halen. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden. Milieu -- Deponeer het apparaat aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. [. . . ] Waarschuwing: voor strijkijzermodellen met Quick Calc Release-functie -- Non aprire e rimuovere il vassoio del Sistema rapido di pulizia anticalcare. €1) Oppervlakken worden heet tijdens gebruik (geldt voor strijkijzers met ‘heet’-symbool). Let op -- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact. -- Wikkel het netsnoer volledig af voordat u de stekker in het stopcontact steekt. -- De zoolplaat van het strijkijzer kan zeer heet worden en bij aanraking brandwonden veroorzaken. -- Ontkalk het strijkijzer regelmatig zoals beschreven in hoofdstuk ‘Schoonmaken en onderhoud’ in de gebruiksaanwijzing. -- Als u klaar bent met strijken, moet u vóór u het strijkijzer schoonmaakt, van het strijkijzer wegloopt (al is het maar even) en het waterreservoir vult of leegt, de stoomregelaar op de ‘geen stoom’-stand zetten, het strijkijzer op het plateau zetten en de stekker uit het stopcontact halen. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden. Milieu -- Deponeer het apparaat aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (Fig. Garantie en ondersteuning Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan www. NEDERLANDS Introductie Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www. Belangrijk Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. --Waarschuwing Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf zichtbaar beschadigd zijn. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het op netspanning is aangesloten. Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact voor u het waterreservoir met water vult. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. -- Houd het strijkijzer en het snoer buiten het bereik van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn wanneer het apparaat is ingeschakeld of aan het afkoelen is. -- Plaats en gebruik het strijkijzer altijd op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond. [. . . ] NEDERLANDS Introductie Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www. Belangrijk Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. --Waarschuwing Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS GC4516/20 PERFORMER PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS GC4516/20 PERFORMER PLUS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag