Gebruiksaanwijzing PHILIPS FWP3200D/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS FWP3200D/12. Wij hopen dat dit PHILIPS FWP3200D/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS FWP3200D/12 te teleladen.


PHILIPS FWP3200D/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1108 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS FWP3200D/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome FWP3200D Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Kennisgeving 4 6 Inleiding 6 Wat zit er in de doos? 6 7 Overzicht van het apparaat Overzicht van de afstandsbediening 9 11 De afstandsbediening voorbereiden 11 Stroom aansluiten 11 Inschakelen 12 13 Algemene afspeelfuncties 13 Muziek van de iPod/iPhone afspelen 13 Afspelen vanaf USB 14 Afspeelopties 14 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 8 Productinformatie 20 Specificaties 20 Compat. USB-apparaten en -bestanden 20 21 2 Uw mini-HiFi-systeem 9 Problemen oplossen 3 Aan de slag 4 Afspelen 5 Radio luisteren Afstemmen op radiozenders Radiozenders opslaan Een voorkeuzezender selecteren 6 Geluid aanpassen Luidsprekervolume aanpassen Een geluidseffect selecteren Geluid uitschakelen Een audio-uitvoermodus selecteren 7 Extra functies Audio van een extern apparaat afspelen Praten of zingen via het HiFi-systeem Gelijktijdig afspelen Decoratieverlichting aanpassen NL 1 1 Belangrijk Veiligheid Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in te steken. Belangrijke veiligheidsinstructies a Lees deze instructies. h Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren. i Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt. [. . . ] OUTPUT A/B • Hiermee schakelt u de hoofdtelefoonuitgang tussen audiobron A en B. (A/B) • aansluiten op een USB-apparaat voor massaopslag. l DBB • Dynamische basversterking in- of uitschakelen. m • Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het in de stand-bymodus. e n DSC • Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidsinstelling. p CROSS FADER ASSIGN • Hiermee schakelt u tussen audiobron A en B. r Station voor iPod/iPhone(A/B) s Bronselectieknoppen (A/B) • Hiermee selecteert u een bron: iPod/ iPhone, USB of MP3 Link. f g h Bedieningsknoppen voor afspelen / • Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track. ALBUM/PRESET /TUNING (A) • Hiermee selecteert u een voorkeuzezender. • Tijdens afspelen van een USB-apparaat gaat u hiermee naar het vorige/ volgende album. ALBUM +/- (B) • Tijdens afspelen van een USB-apparaat gaat u hiermee naar het vorige/ volgende album. k MAX SOUND • Directe versterking van het geluid inof uitschakelen. 8 NL Overzicht van de afstandsbediening a b c d e d OK/ • Hiermee start of onderbreekt u het afspelen. • In de stationsmodus navigeert u hiermee in het iPod/iPhone-menu. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier: Modelnummer ______________________ Serienummer ________________________ Stroom aansluiten Let op netspanningsvoltage overeenkomt met de spanning die op de stekker van het netsnoer is gedrukt. Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer. •• Het product kan beschadigd raken!Controleer of het De afstandsbediening voorbereiden 1 2 3 Druk op het batterijcompartiment om het klepje open te schuiven (zie "1" op de afbeelding). Plaats twee AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. Schuif het klepje van het batterijcompartiment weer op zijn plaats (zie "3" op de afbeelding). Opmerking •• Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer aansluit. • Sluit het netsnoer aan op • de ~ AC IN-aansluiting op dit apparaat; • het stopcontact. NL 11 Inschakelen 1 2 Zet de knopPOWER ON/OFF op het achterpaneel in de positie |. »» Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron. Overschakelen naar de standbymodus • Druk op om het apparaat in de standbymodus te zetten. »» De achtergrondverlichting van het display wordt uitgeschakeld. 12 NL 4 Afspelen Algemene afspeelfuncties U kunt het afspelen op de volgende manieren bedienen. Functie Het afspelen stoppen Het afspelen onderbreken of hervatten Naar een track gaan Zoeken tijdens het afspelen Hiermee schakelt u tussen audiobron A en B Actie Druk op MENU/ . / . Muziek van de iPod/iPhone afspelen U kunt via dit apparaat luisteren naar muziek van uw iPod/iPhone. [. . . ] Gebruik de knop MIC VOL op het bovenpaneel om het microfoonvolume in te stellen. 2 3 18 NL Gelijktijdig afspelen Speel audio op verscheidene compatibele HiFi-systemen (FWP1000) af en geniet van gelijktijdig afspelen. Decoratieverlichting aanpassen • Als het systeem is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op LIGHT om de decoratieverlichting rond de luidsprekers in te stellen. • Blauw (standaard, knippert blauw op de maat van de muziek) • Rood (knippert rood op de maat van de muziek) • Paars (knippert verschillende kleuren op de maat van de muziek) • Uit Tip •• Het lampje knippert mee met de veranderende maat van de muziek. 1 2 Sluit een audiokabel (wit/rood) aan op: • de AUDIO OUT (AUDIO L/R)aansluitingen op het achterpaneel van dit apparaat. • de AUDIO IN (AUDIO L/R)aansluitingen op een compatibel HiFisysteem (FWP1000). Sluit een signaalkabel (groen) aan op: • de AUDIO OUT (SIGNAL)-aansluiting op het achterpaneel van het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS FWP3200D/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS FWP3200D/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag