Gebruiksaanwijzing PHILIPS FWM200D/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS FWM200D/12. Wij hopen dat dit PHILIPS FWM200D/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS FWM200D/12 te teleladen.


PHILIPS FWM200D/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (932 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS FWM200D/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] j Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires. Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst. VOORZICHTIG: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te 2 NL Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. [. . . ] Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden. iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. , geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur. "Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de NL 5 2 Uw mini-HiFisysteem Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!Bestemd voor: • iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie) • iPod classic • iPod nano (2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie) • iPhone 4S • iPhone 4 • iPhone 3GS • iPhone 3G • iPhone / ingedrukt en Houd laat de knop vervolgens los om normaal afspelen te hervatten. • * Verschuif de kanaalwisselaar op het bovenpaneel naar links (A) of rechts (B) om de ene bron zachter en de andere harder te zetten. De iPod/iPhone op het station plaatsen * Wanneer u de kanaalwisselaar gebruikt om tussen bron A en B te wisselen, zal de muziek niet worden onderbroken. Als u bijvoorbeeld de kanaalwisselaar van links naar rechts schuift, wordt de muziek op bron A steeds zachter afgespeeld, terwijl de muziek op bron B tegelijkertijd steeds harder wordt afgespeeld. 1 2 Plaats uw iPod/iPhone in het station aan de linkerzijde (A) of de rechterzijde (B). Stel indien nodig de richting van het station in. De iPod/iPhone verwijderen • Trek de iPod/iPhone uit het station. NL 13 De iPod/iPhone opladen Met de twee stations kunt u twee iPods/ iPhones tegelijkertijd laden en opladen. Als het apparaat is ingeschakeld, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone automatisch opgeladen. Naar de iPod/iPhone luisteren Opmerking •• Controleer of uw iPod/iPhone goed op het station is geplaatst. 1 2 Afhankelijk van de bron waarnaar u wilt luisteren, drukt u herhaaldelijk op SOURCE A of SOURCE B om de iPod/ iPhone-bron te selecteren. »» U kunt muziek via het HiFi-systeem horen. 1 2 Plaats een USB-apparaat voor massaopslag in de -aansluiting aan de linkerzijde (A) of rechterzijde (B). »» Het afspelen wordt automatisch gestart. Algemene afspeelfuncties Behalve de algemene afspeelbediening kunt u ook iPod/iPhone afspelen met de volgende bediening. Functie Het iPod/iPhone-menu openen Omhoog/omlaag navigeren Naar links/rechts navigeren Een keuze bevestigen Actie Houd MENU/ ingedrukt. . Afspeelopties Herhalen en afspelen in willekeurige volgorde • Druk herhaaldelijk op MODE om een van de volgende opties te selecteren: • -1 (één herhalen): hiermee wordt de huidige track herhaald. • (alles herhalen): alle tracks worden herhaaldelijk afgespeeld. • (willekeurige volgorde): hiermee worden alle tracks in willekeurige volgorde afgespeeld. [. . . ] • Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op DBB om het volgende te selecteren: • DBB 1 • DBB 2 • DBB 3 • DBB OFF Een geluidseffect selecteren Opmerking •• Het is niet mogelijk verschillende geluidseffecten tegelijkertijd te gebruiken. Geluid uitschakelen • Druk tijdens het afspelen op om de geluidsuitvoer uit of weer in te schakelen. Het geluid versterken Met deze functie kunt u het geluid direct versterken. • Druk op MAX SOUND om de versterking van het volume in of uit te schakelen. Een audio-uitvoermodus selecteren • Zet CHANNEL CONTROLop het achterpaneel in een van de volgende posities: • RR: audio-uitvoer alleen via het rechterkanaal; • RL: audio-uitvoer via zowel het linkerals het rechterkanaal; • LL: audio-uitvoer alleen via het linkerkanaal. Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren Met DSC (Digital Sound Control) kunt u genieten van speciale geluidseffecten. • Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op DSC om het volgende te selecteren: • [SAMBA] • [ROCK] • [JUNGLE] • [POP] NL 17 7 Extra functies Audio van een extern apparaat afspelen Met dit HiFi-systeem kunt u audio afspelen van een extern audioapparaat. Praten of zingen via het HiFisysteem U kunt via dit HiFi-systeem met een microfoon praten of zingen. MIC 1 1 1 2 Sluit een MP3 Link-kabel (niet meegeleverd) aan op: • de MP3-LINK-aansluiting aan de linkerkant (A) of rechterkant (B) van het bovenpaneel • de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat Druk herhaaldelijk op SOURCE A ofSOURCE Bom MP3 Link als bron te selecteren. Start het afspelen op het externe apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat). Sluit een microfoon (niet meegeleverd) aan op de MIC 1 of MIC 2-aansluiting op het bovenpaneel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS FWM200D/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS FWM200D/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag