Gebruiksaanwijzing PHILIPS FR984

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS FR984. Wij hopen dat dit PHILIPS FR984 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS FR984 te teleladen.


PHILIPS FR984 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3320 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS FR984

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 MX 980/MX 999 VieUrs0147 HOME CINEMA-PAKKETTEN MX 980, MX 999 Inhoud van de doos Naast de standaardbenodigdheden bevatten de Home Cinema-pakketten MX 980, MX 999: – een subwoofer compleet met een aansluitkabel en een voedingskabel – 5 luidsprekers met 5 luidsprekerkabels – een coaxiale kabel voor videoaansluiting op een DVD-speler of TV-toestel – een kaart voor snelle installatie Voor de standaardbenodigdheden van uw ontvanger zie hoofdstuk „ALGEMENE INFORMATIE / Inhoud van de doos” in de gebruiksaanwijzing. 2 Controleer of de netspanning, die op het typeplaatje is aangegeven, overeenkomt met de netspanning bij u thuis. 3 Als alle aansluitingen gemaakt zijn, sluit u het netsnoer aan op de ontvanger of het stopcontact. Om de subwoofer volledig elektrisch uit te schakelen, verwijdert u de stekker uit het stopcontact. [. . . ] U kunt verdergaan naar het volgende onderwerp in het menu met NEXT 2 (toets „naar rechts” op de afstandsbediening) O K. De geluidsbron die aan het spelen is, is aangesloten op een analoge ingang N I G H T . De geluidsbron die aan het spelen is, is aangesloten op de digitale coax-ingang COAX 1 COAX 2 . De geluidsbron die aan het spelen is, is aangesloten op digitale coax-ingang COAX 2 D O W N M I X . De inkomende meerkanaalssignalen worden teruggebracht tot een kleiner aantal uitgaande signalen (afhankelijk van het aantal luidsprekers) OPT . De geluidsbron die aan het spelen is, is aangesloten op de digitale optische ingang OPTICAL IN (enkel bij FR 984, FR 985, FR 986, FR 994). De geluidsbron die aan het spelen is, is aangesloten op de digitale optische ingang OPTICAL 1 IN (enkel bij FR 995, FR 996). De geluidsbron die aan het spelen is, is aangesloten op de digitale optische ingang OPTICAL 2 IN (enkel bij FR 995, FR 996). De LOUDNESS-functie is ingeschakeld Informatiegedeelte Nederlands MENU OK É A NEWS/TA Dit gedeelte wordt gebruikt voor informatie over de receiver, tunerfrequenties, keuzemogelijkheden in een menu, instellingen en lopende tekstboodschappen. aTV Ç 102 MENU’S Receiver-menu De receiver is voorzien van een menusysteem. De verschillende menuopties zijn op een logische manier aan elkaar gerelateerd. Veronderstel dat u geen middenluidspreker aangesloten heeft en dus CENTER SPEAKR (middenluidspreker) op NO (no) gezet heeft. Probeert u vervolgens VOL CENTER (volume midden) te gebruiken dan loopt een boodschap in het display om u te laten weten dat dit niet mogelijk is (INSTALL CENTER SPEAKER - installeer middenluidspreker). € U kunt het menu op elk moment afsluiten door op SETUP MENU te drukken. € U kunt elke keuzemogelijkheid verlaten (de instellingen blijven dan ongewijzigd) door op 1 PREV. TEST TONE Testtoon: on/off (aan/uit) VOL FRONT-L Volume linkervoorluidspreker: –50…+50 VOL FRONT-R Volume rechtervoorluidspreker: –50…+50 VOL CENTER Volume middenluidspreker: –50…+50 VOL REAR-L Volume linkerachterluidspreker: –50…+50 VOL REAR-R Volume rechterachterluidspreker: –50…+50 VOL SUBWOOFER Volume subwoofer: –50…+50 Opmerking: Bij gebruik van de 6 CHANNEL / DVD INPUTingang kunnen de onderstaande waarden niet worden gewijzigd. * SPEAKR SETUP (luidsprekeropstelling) Kiezen van de gebruikte luidsprekers. SUBW PRESENT Subwoofer aanwezig: yes/no (ja/neen) CENTER SPEAKR Middenluidspreker aanwezig: yes/no (ja/neen) REAR SPEAKER Achterluidsprekers aanwezig: yes/no (ja/neen) * SPEAKR SIZES (grootte van de luidsprekers) Kiezen van de grootte van de gebruikte luidsprekers, voor een optimale geluidsweergave. LARGE wordt gebruikt voor luidsprekers die frequenties lager dan 50 Hz kunnen weergeven. Als SUBW PRESENT op NO staat dan kan FRONT SIZE enkel op LARGE gezet worden. Als FRONT SIZEop SMALL staat dan kan CENTER SIZE enkel op SMALL gezet worden en dient dus een subwoofer aangesloten te worden. fRONT SIZE Left and right front luidsprekers: small/large (klein/groot) CENTER SIZE Middenluidspreker: small/large (klein/groot) REAR SIZE Achterluidsprekers: small/large (klein/groot) * SPK DISTANCE (afstand tot de luidsprekers) De afstand tussen de normale luisterplek en de luidsprekers. [. . . ] 2 Druk op NEWS/TA: Eenmaal zodat NEWS in het display verschijnt; hiermee wordt de nieuwsberichtfunctie ingeschakeld. Tweemaal zodat TA in het display verschijnt; hiermee wordt de verkeersinformatiefunctie ingeschakeld. Driemaal zodat TA en NEWS in het display verschijnen; hiermee worden beide berichtenfuncties ingeschakeld. Y Terwijl een nieuwsbericht of verkeersinformatie uitgezonden wordt, schakelt de receiver over op de tuner en in het display knippert NEWS of TA. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS FR984

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS FR984 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag